Quins són els beneficis de les pimes innovadores?

Maria Corominas, experta en fiscalitat de la R D i, explica els incentius d'aquelles empreses que adopten la innovació com a eix central del seu creixement

La crisi ha castigat amb força el teixit de pimes català. Segons l'Anuari de la Pime Catalana 2014, presentat aquest dimarts per la patronal Pimec, la crisi va destruir més de 23.000 pimes el 2012, fet que ha portat aquest sector a perdre pes en l'economia general en benefici de les grans companyies.

No obstant, la pime segueix essent un actor dominant i imprescindible de l'estructura productiva catalana i, la seva capacitat exportadora i d'innovació són els dos aspectes clau per seguir creixent.

En aquest context, els ministeris d'Economia i Competitivitat (MINECO) i d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) han posat en marxa una nova eina que pot beneficiar a totes aquelles pimes que, tot i la conjuntura actual, adopten la innovació com a eix central del seu creixement. L'eina s'ha materialitzat amb la creació del segell Pime Innovadora amb la finalitat d'afavorir, en una primera fase, l'accés a la línia ICO Innovació, que compta amb una dotació pressupostària de 323,6 milions d'euros i està cofinançada pel Programa Operatiu Fons Tecnològic del FEDER.

L'objectiu de la línia ICO Innovació és del tot encertada: donar suport a les empreses innovadores que poden tenir dificultats per accedir al crèdit i que realitzin inversions productives en territori espanyol. La segona fase oferirà la possibilitat d'accedir a les línies ENISA i a licitacions de Compra Pública Innovadora i permetrà compatibilitzar les bonificacions de la Seguretat Social del personal investigador (incentiu aprovat pels Pressupostos Generals de l'Estat encara pendent de reglamentació) amb les deduccions fiscals per R D i per a un mateix investigador i amb efecte retroactiu a 1 de gener del 2013.

Aquestes mesures, per tant, suposen un compromís per reforçar l'estratègia d'innovació de les empreses i s'afegeixen als elements positius en aquest mateix àmbit que introdueix la Llei de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització.

Aquesta permet, des de la liquidació del 2013 i previ compliment d'una sèrie de requisits per les empreses, sol·licitar a Hisenda l'abonament de la deducció generada per activitats de R D i que no es pugui aplicar per insuficiència de quota o aplicar sense límits per reduir el pagament de l'Impost sobre Societats.

Per optar al segell Pime Innovadora cal satisfer els següents requisits:

- Haver obtingut ajuts públics per impulsar projectes de R D i.
- Demostrar el caràcter innovador mitjançant, per exemple, patents llicenciades en tràfic comercial o Informes Motivats.
- Fer palesa la capacitat d'innovació a través de l'obtenció de certificacions oficials reconegudes pel MINECO (UNE 166.002, Sistema de Gestió de la R D i), entre d'altres.
- Aquelles empreses spin-off sorgides d'algun Organisme Públic d'Investigació (OPI) depenent del MINECO, de la universitat o d'algun centre tecnològic i aquelles que obtinguin un segell de "Jove Empresa Innovadora".

Cal destacar que fins i tot el programa per excel·lència que finança projectes europeus de R D i, HORIZON 2020, ha apostat per les pimes europees, tradicionals o innovadores, que tinguin l'ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-se. Aquesta aposta s'ha plasmat en el desenvolupament d'un programa de finançament a fons perdut, amb un pressupost per al 2014 de més de 250 milions d'euros, al que s'ha denominat Instrument Pime.

Siguem innovadors, proactius i no desaprofitem aquestes oportunitats en forma d'incentius a la R D i. I més ara que el Govern espanyol acaba d'anunciar que la reforma fiscal en curs no suposarà la desaparició d'aquests incentius.

Avui et destaquem
El més llegit