7 consells per rebaixar la liquidació de l'IRPF abans de final d'any

L'experta en fiscal del CINC, Virginia Cirera, analitza quines són les deduccions que encara som a temps d'aplicar per rebaixar la liquidació de l'impost

Consejos para rebajar la liquidación del IRPF antes de fin de año | iStock Consejos para rebajar la liquidación del IRPF antes de fin de año | iStock

A pocs dies per finalitzar l'any 2019, encara som a temps de realitzar accions que ens permetin rebaixar la liquidació de l'IRPF. Per encarar millor la garrotada de gener i que no ens surti per un ull de la cara, convé recordar quines deduccions es poden aprofitar abans del tancament de l'exercici fiscal 2019. Aportacions a plans de pensions, al sistema de previsió social del cònjuge, amortització anticipada de la hipoteca... aquestes són algunes de les deduccions que s'han de tenir en compte en liquidar l'impost a la renda de les persones físiques abans començar l'any nou.

1 Aportacions als plans de pensions

Totes aquelles aportacions efectuades als plans de pensions, plans de previsió social i empresarial, plans de previsió assegurats, mutualitats de previsió social i en les primes satisfetes d'assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 euros anuals, o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques que han estat percebuts de forma individual durant l'exercici, independentment de l'edat.

2 Aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge

Sempre que el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni activitats econòmiques o els obtingui en quantitats inferiors a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

3 Amortització anticipada de la hipoteca

Els contribuents que amortitzin la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de la hipoteca habitual tenen dret a una deducció per inversió en habitatge habitual.

4 Constitució de rendes vitalícies

Els contribuents majors de 65 anys que destinin l'import obtingut per la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles) a la constitució d'un renda vitalícia, podran excloure aquesta quantitat de l'IRPF sempre que no superi els 240.000 euros.

5 Lloguer d'habitatge

Els propietaris que tinguin previst llogar un pis, sempre que l'utilitzin com a habitatge, i no com a oficina, tenen dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

6 Donatius i aportacions

També són deduïbles les donacions i les aportacions a les entitats sense ànim de lucre, com ONGs, fundacions i associacions declarades d'utilitat pública.

7 Millora de la deducció per inversió en empreses de recent creació

Els contribuents que inverteixin en empreses de nova o recent creació es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions sempre que es compleixin determinats requisits i condicions, amb una base màxima de deducció és de 60.000 euros anuals.

Més informació
Només un 14% de les pàgines web més visitades d’Espanya compleixen el nou RGPD
Com posar en marxa un 'ecommerce' i sobreviure més d’un any?
Responsable de vendes: surts al camp de joc?
Avui et destaquem
El més llegit