Com gestionar rebuts? Negociant, hi ha diners en joc

L'expert Josep Gajo alerta que "els administradors de les empreses tenen vocació comercial i/o tècnica i no financera"

Gestionar rebuts és fàcil si saps com | iStock Gestionar rebuts és fàcil si saps com | iStock

El passat dia 9 del mes en curs vam iniciar una sèrie d'articles de com evitar els impagats en una empresa sent el primer sobre el pagament mitjançant transferència bancària. I en el present article desenvoluparem "el rebut negociable".

Més info: Què fer per evitar impagats en una empresa?

Des de la modernització de la indústria, el comerç i els serveis, el rebut s'ha convertit en un mitjà de pagament molt utilitzat per les empreses.

Moltes empreses utilitzen el rebut com a mitjà de pagament-cobrament, que es pot presentar, al cobrament, negociant-ho a través d'una entitat bancària que, evidentment, cobrarà una comissió per anticipar aquest cobrament. Per tant, no ens queda una altra que negociar bé el preu del descompte bancari amb l'entitat bancària corresponent. Em consta que hi ha moltes empreses que no gestionen amb massa interès el control de les despeses bancàries i, per descomptat, cometen un error ja que hi ha molts diners en joc.

"Hi ha moltes empreses que no gestionen amb massa interès el control de les despeses bancàries i cometen un error ja que hi ha molts diners en joc"

Un exemple: Amb dos clients diferents del despatx he pogut comprovar que un d'ells gaudia de millors descomptes bancaris que un altre client l'accionista majoritari del qual era també el major accionista individual de la mateixa entitat bancària. Per què? Simplement perquè el departament administratiu-financer de l'empresa del segon no va ser suficientment diligent en el control de despeses.

Ens preguntem per què les empreses no vigilen suficientment els costos bancaris i és perquè la majoria de persones que constitueixen empreses i/o els administradors d'aquestes tenen vocació comercial i/o tècnica i, com a conseqüència d'això, no es dediquen al control de les despeses bancàries.

Però no tots els rebuts es negocien. Molts són presentats durant el cobrament uns dies abans de la seva data de venciment (pagament). Aquesta fórmula ha de pactar-se prèviament amb l'entitat bancària així com el seu cost.

"Els administradors de les empreses, en la seva majoria, tenen vocació comercial i/o tècnica i no financera. Per això no vigilen suficientement els costos bancaris"

Una empresa, associació, comunitat de veïns, clubs poden tenir diferents formes de cobrar les seves compra-vendes o les anomenades quotes o despeses comunitàries però sempre necessitaran la conformitat de la persona obligada al pagament. Això és, des de de la normativa SEPA – àrea única de pagaments en euros- el primer requisit per presentar un rebut al cobrament és que l'emissor disposi d'una ordre de domiciliació signada pel titular del compte on es carregarà el rebut que, a més, haurà de ser conservat pel creditor mentre pugui ser-li exigit per justificar l'existència de l'autorització del cobrament.

Si el venedor no aconsegueix imposar al seu client el mitjà de pagament que li resulta més convenient, toca negociar. És veritat que tota empresa ha de facturar, però, al seu torn, ha d'assegurar el cobrament del facturat.

Les empreses han de detallar a la factura: el contingut de la mateixa i la forma de pagament amb exactitud ja que en cas contrari es poden generar rebuts retornats amb despeses no previstes. Les associacions, clubs, comunitats de propietaris i entitats assimilades imposen fent ús de la seva posició dominant la forma de pagament de les persones obligades a això.

"Sempre és molt incòmode gestionar el cobrament dels rebuts impagats però és inevitable"

La negociació de rebuts aporta diners abans de la data de pagament, però cal tenir en compte que els rebuts poden resultar impagats i causar un major o menor perjudici a la tresoreria de l'empresa i una altra preocupació serà posteriorment la de gestionar el seu cobrament.

Sempre és molt incòmode gestionar el cobrament dels rebuts impagats però és inevitable i l'empresa ha d'aprendre a conviure amb aquest inconvenient.

Únicament aquesta preocupació pot desaparèixer amb el pagament al comptat en el qual a més d'eliminar futurs impagats no es generen interessos a favor del creditor. Com diu el refrany "toma el pan y deja el real". Però també estem obligats a saber com dur a terme el pagament al comptat. Cal assegurar com a mínim que el mateix sigui simultani o pagament anticipat, i pel motiu que sigui és aconsellable o necessari en el supòsit de que sigui la primera vegada que ens realitzen una comanda o bé que el material sol·licitat s'ha creat específicament per a aquest client.

Avui et destaquem
El més llegit