Claus dels primers 100 dies liderant una organització

Quan una persona és promocionada per assumir la direcció d’una organització ha de tenir present que les primeres actuacions seran, especialment, examinades amb lupa. Per sort, com passa amb els governants, és habitual que es doni un marge de 100 dies a partir dels quals ja es comença a demanar resultats.

Com que 100 dies passen molt ràpid, cal aprofitar el temps. Un dels riscos principals és quedar paralitzat per l’excés d’informació i de problemes. Sens dubte, serà més fàcil posar fil a l’agulla quan la persona que assumeix la direcció ja porta anys treballant en l’organització. En aquest cas, és més fàcil que tingui clar el que ha de fer.

Entre les bones pràctiques que acostumen a donar bons resultats podem destacar les següents:

  • Com abans millor, convé fer una sessió plenària dirigida a tota l'organització en què, a més de presentar-se, es podrà explicar superficialment l’orientació principal del nou lideratge. Es tracta de missatges que han de promoure la confiança de la gent en l’organització i en el nou lideratge. En aquest sentit, per exemple, pot ser molt adient posar en valor aquells temes que l’organització ja fa molt bé i que, per tant, cal mantenir. Si la persona que ha liderat l’organització fins a aquell moment ha deixat una empremta positiva, també cal fer un reconeixement.

En les primeres setmanes a un lloc directiu, convé visitar les instal·lacions i totes les unitats, a més de preveure mecanismes perquè tothom pugui fer arribar dubtes i queixes

  • A continuació, caldrà escoltar com més gent, millor (de la pròpia organització i de fora) per tal de tenir clar la situació actual i les perspectives de futur de l’organització (és el DAFO, debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats).
  • En les primeres setmanes, convé aprofitar per visitar les instal·lacions i totes les unitats.
  • Cal preveure mecanismes perquè tothom pugui fer arribar els seus suggeriments, dubtes o queixes.
  • Un cop es tingui el DAFO, ja es poden identificar accions per dur a terme a curt, mitjà i llarg termini.
  • Una de les primeres tasques és la configuració de l’equip de direcció. Sobre aquest punt, és normal que es necessitin uns quants mesos fins que es disposi d’un equip que comparteixi els mateixos valors i treballi de manera totalment alineada. És habitual que després dels primers mesos hi hagi membres de l’equip (ja siguin nous o membres de l’equip anterior) que no acabin d’encaixar amb el nou estil de lideratge i hagin de reubicar-se en altres posicions de l’organització.
  • És possible que a l’organització hi hagi conflictes que s'arrosseguen des de fa anys. Pot anar molt bé agafar-los per intentar que aquests conflictes entrin en dinàmiques que permetin la seva solució.
  • També cal pensar en el pla de comunicació, que ha de donar suport a tota la feina que fa la direcció. S’ha d’informar bé de tot allò que és rellevant per tal que es compti amb el màxim suport. Aquest pla ha de pensar tant en les persones de l’organització com en l’exterior. Un aspecte que és de molta ajuda és tenir clar què volem que la gent recordi dels primers 100 dies. Això s’ha de conèixer com abans, millor.

Al final dels primers 100 dies es pot fer una tercera comunicació per explicar el que s'ha fet, el que s'està fent i el que es farà

  • Després del primer mes ja es pot fer una segona comunicació, que pot ser presencial, per videoconferència o en un escrit a través de la newsletter de l’organització. En aquesta comunicació ja es poden concretar més accions que es duran a terme en els mesos següents.
  • Al final dels primers 100 dies es pot fer una altra comunicació a tota l'organització per tal d’explicar el que ja s’ha fet, els primers resultats, el que s’està fent i el que es farà.

En definitiva, els primers mesos són molt importants. Per això, pràctiques com les exposades poden ser d’ajuda. Cal començar amb bon peu i no és fàcil passar amb bona nota els primers 100 dies. Però com deia l’actor nord-americà Will Rogers (1870-1935): Mai tindràs una segona oportunitat de fer una primera bona impressió”.

Més informació
“Algú creu que tots els homes directius són brillants?”
Els directius busquen llum a València
Avui et destaquem
El més llegit