2017: contradiccions econòmiques i socials 

Tothom manifesta estar preocupat perquè l'any 2017 pot ser un any de fortes incerteses i de possibles esdeveniments importants en la política i en l'economia, tant a escala europea com a casa nostra. Això justifica que el primer article de l'any sigui una reflexió sobre el conflicte social, voluntàriament general, aparentment allunyada dels temes d'actualitat, però molt relacionada amb el rerefons de tots ells.

Durant segles, la divisió social va estar centrada en el binomi "dominació i esclavatge", amb tots els noms que s'hagin fet servir (amos i esclaus, senyors i servents, patricis i plebeus, ciutadans i poble...). La Revolució francesa va proclamar, fa tres segles, uns nous principis (llibertat, igualtat, fraternitat). Cal reconèixer que, el progrés econòmic ha permès que, en el primer s'hagi avançat molt, i en el segon, hi hagi hagut progressos encara que estem molt lluny d'una mínima equitat i, el que és pitjor, ara anem enrere. La fraternitat ha quedat en l'àmbit de la bona voluntat, excepte quan l'imposa l'Estat o altres institucions polítiques a través de mecanismes fiscals, amb grans resistències dels que han de contribuir.

Es pot dir que els dos darrers segles han estat escenari de la lluita entre llibertat (liberalisme) i igualtat (socialisme); i que, després d'un període en què a l'Europa occidental s'avançava cap a un cert equilibri, la llibertat està guanyant clarament la batalla, i hem entrat en el reialme del més gran individualisme; és a dir, en el predomini dels drets individuals per sobre dels interessos de la col·lectivitat.

La meva perspectiva és que els canvis que estem observant darrerament faran que els pròxims anys les contradiccions socials es plantejaran de forma molt més complexa: la lluita serà entre la llibertat individual, per una banda, i per l'altra, la necessitat de buscar l'equitat (m'agrada més parlar d'equitat, ja que igualtat és un concepte massa simple), la seguretat, la sostenibilitat, i la privacitat.

Si penseu quines són les preocupacions que la gent expressa, i observeu els reptes o amenaces que tenim davant, veureu que la lluita contra l'augment de les desigualtats, contra els abusos del capital globalitzat, contra el terrorisme, contra els efectes del canvi climàtic, i contra la impunitat en l'explotació comercial o delictiva de la llibertat dins de les xarxes socials, hauran de ser els eixos de la política a bona part del món.

Cal entendre que viure pacíficament en una comunitat global no és compatible amb una interpretació exagerada dels drets individuals, sense la imprescindible acceptació de les obligacions. I que, per tant, s'han de revisar alguns aspectes del desequilibri actual entre uns i altres.

Bon Any!
Avui et destaquem
El més llegit