Alguns errors de les start-ups

Com a advocat i últimament com a inversor, segueixo contemplant el paisatge i gaudint de l'ecosistema emprenedor i del capital risc. El viatge és gratificant i gaudeixes de tots els èxits de les start-ups i a la veu aprens de tots els seus errors. Als errors no cal tenir-los por. Aquests són els últims errors, al meu entendre, que han comès de manera recurrent algunes start-ups:

- Obsessió per una ronda de finançament 
El problema comença a ser preocupant. Des de la mateixa constitució de la companyia, els fundadors ja estan pensant en quan van a obrir ronda de finançament en la cerca, no de FFF, això es dóna per fet, si no d'inversors privats i business angels.

- Falta de planificació de la ronda de finançament
Aquest error està estretament lligat a l'anterior. S'obre una ronda de finançament sense mètriques raonables i sense vendes. L'emprenedor s'obsessiona a aconseguir captar capital, moltes vegades ho aconsegueix sense aquestes dues variables, però obvien el problema al com s'enfrontaran en una segona ronda, que acaba convertint-se en una ronda pont per falta d'ingressos per asseure't amb els inversors de la segona ronda.

A aquest error, li afegeixo la falta de planificació de la ronda, per no preveure que la mateixa té una durada d'uns nou mesos i que per tant la start-up es queda sense tresoreria.

Més greu encara, si cap, és donar entrada a algun inversor de manera desesperada, amb un import que realment no arregla gens del problema estructural de la start-up i que únicament allarga l'agonia tres mesos més fins al seu tancament. Aquí pot existir responsabilitat de l'administrador enfront de l'inversor.

- No informar als inversors de l'estat de la companyia
De vegades l'emprenedor s'oblida que va signar un pacte de socis amb els inversors en el qual s'obligava a informar, com a mínim cada trimestre, de l'evolució de la companyia. Doncs alguns fundadors no informen i quan són requerits per l'inversor, ho fan de manera deficient. L'emprenedor s'equivoca de focus.

En lloc de posar-ho en la ronda, ha d'obsessionar-se per les mètriques, per mesurar-ho tot, pels resultats. La clau per a qualsevol inversor, en aquest sector, és un model sòlid suportat en mètriques. No es tracta de recolzar la teva start-up per visions o idees més o menys brillants.

- Visió de curt termini dels fundadors
Quan un fundador em diu que en dos anys té previst desprendre's de la companyia, perdo l'interès pel projecte de manera immediata. Detecto un alarmant visió a curt termini en els projectes d'algunes start-ups.

Considero que qualsevol empresa ha d'orientar-se al llarg termini per ser sostenible. Un emprenedor que pretengui desfer-se del projecte a la mínima ocasió, pot ser que arribi a vendre-la, i pot ser que es converteixi en un "emprenedor d'èxit", però serà una empresa amb una durada efímera, sense ànima i sense fonaments. Aquest tipus d'empresa, en aquest nou escenari, manquen de sentit i no tenen cap futur.

Carlos Guerrero publica regularment els seus articles en el seu blog.  
Avui et destaquem
El més llegit