Reduint la teranyina burocràtica

Des de fa molts anys informes com els del Banc Mundial, ens recorden que la burocràcia ens costa molts diners i temps. Per posar un exemple, Espanya ocupa el lloc 97 d’un total de 186 països pel que fa a la dificultat per crear una empresa. Calen 7 procediments que duren 12 dies i suposen un cost que representa el 3,9% de la renda per càpita anual. Per a contextualitzar, podem comparar amb Nova Zelanda, el millor de la classificació, que només requereix un tràmit que es fa a cost zero i en unes hores. Per tant, tenim una teranyina que ens paralitza i que ens fa perdre competitivitat.

iStock 1152241395
Imatge d'Auckland, la capital de Nova Zelanda | iStock

Davant d’aquest problema, recordem accions que poden ajudar. Per començar podem millorar la legislació:

· Legislar quan sigui necessari: A Espanya es publiquen cada any 11 milions de pàgines al BOE i butlletins autonòmics (segons la CEOE). Per això, cal ser conscients dels costos que impliquen les lleis.

· Fer bones lleis: Cal que quan es legisli a Europa es faci seguint les millor pràctiques mundials i que no s’empitjorin les lleis quan es transposin a Espanya i a Catalunya. Sovint el que passa és el contrari. La recepta és senzilla: cal aprendre, copiar i millorar als països que tenen bones lleis.

· Fer bons reglaments de les lleis amb vocació d’eficàcia (aconseguir els objectius) i eficiència (amb els menors costos i temps possibles).

Un cop aprovades les lleis, cal un esperit de millora continua a l'hora d'aplicar-les:

· Innovació oberta: Aquesta tècnica està donant bons resultats i vol dir posar en marxa grups de millora en els que participen voluntàriament persones relacionades: funcionaris o usuaris. Per a fer-ho cal identificar als actors rellevants i aconseguir que s’impliquin. Si no comptem amb el seu ajut tindrem problemes pels pals a les rodes que posaran per la por al canvi.

· Cal qüestionar tot el que es fa. Per posar un exemple, recordo un cas viscut fa uns anys en el que vàrem identificar un procés que requeria quatre procediments en els quals al final signava (quatre cops) la mateixa persona. En qüestionar el procediment, totes les parts implicades varen mostrar reticències a simplificar-ho (“sempre s’ha fet així” o “si ho simplifiquem hi ha riscos legals”). La solució va venir en comprovar que institucions similars feien el mateix amb un sol procediment, més ràpid i amb una sola signatura. En aquell moment, les reticències varen desaparèixer.

Un cop aprovades les lleis, cal un esperit de millora continua a l'hora d'aplicar-les

La burocràcia és un problema mundial. Com deia l’humorista nord-americà, Evan Esar: La burocràcia és més gent fent menys coses, en més temps i fent-les pitjor. Però no oblidem que informes com els esmentats al principi ens recordem que aquí estem pitjor.

En definitiva, millorarem si els legisladors i funcionaris actuen com a servidors del bé comú i dels ciutadans, prenent consciència de l’impacte que tenen les seves accions i segueixen les millors pràctiques internacionals.

Més informació
Els millors països del món
El repte impossible d’encertar fent previsions econòmiques
Mesures empresarials per fer front a la inflació
Avui et destaquem
El més llegit