Millorant el món amb bones pràctiques en responsabilitat social

Avui dia ja són moltes les empreses que assumeixen que tenen una responsabilitat per l’impacte de les seves accions en la societat i el medi ambient. I n’hi ha que fins i tot lideren iniciatives importants que són referents en el seu sector d’activitat. En aquest article s’exposen exemples d’organitzacions que han estat premiades per les seves bones pràctiques en aquest terreny. Les bones pràctiques abasten àmbits com els següents:

"Les organitzacions que lideren en responsabilitat social contribueixen a un món millor i poden tenir un impacte molt positiu en imatge i valor social i econòmic"

  • RSC com a raó de ser de l’entitat. Es el cas de la cooperativa La Fageda que des de la seva fundació té la missió de millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en risc d’exclusió social de la Garrotxa. Una actuació molt similar és la que porta a terme la cooperativa L’Olivera que produeix vi i oli a Vallbona de les Monges.
  • Inversió responsable. Hi ha entitats que inverteixen en projectes amb impactes positius en aspectes socials i/o mediambientals. Triodos, per exemple, té hipoteques en que l’interès es redueix a mesura que l'habitatge és més sostenible. Microbank dona microcrèdits a persones sense garanties ni avals. I diverses entitats, com Caixa d’Enginyers, ofereixen fons especialitzats en energies renovables, infraestructures sostenibles, gestió de l’aigua o gestió de residus, entre d’altres.
  • Aspectes socials: És el cas de Comexi, del sector de béns d’equip, que entre les seves diverses bones pràctiques podem destacar l’elaboració d’una guia de llenguatge no sexista, les donacions de l’empresa i dels seus treballadors (a través de les nomines) a temes socials, compliment de la llei de discapacitat per sobre de les obligacions legals establertes, etc.
  • Comerç Just: Bon Preu ja fa molts anys que fa campanyes per a promoure productes amb millors condicions per a productors i treballadors marginalitzats.

Més info: El iogurts catalans amb més orgull personal

  • Sostenibilitat: El celler familiar Miquel Torres destina l’11% dels beneficis a inversions relacionades amb el medi ambient i el canvi climàtic i focalitzades, principalment, en l’eficiència energètica, l’ús d’energies renovables i el transport eco-eficient, entre d’altres.
  • Drets humans: Es tracta d’empreses, com Starbucks, que donen suport i promocionen declaracions de drets humans i ho inclouen en les seves polítiques.
  • Donacions per al progrés de les persones, especialment les més necessitades: Un exemple és el de la Fundació La Caixa, que en 2019 invertirà 545 milions d’euros per a combatre la pobresa i l’exclusió social; i projectes mediambientals, culturals, educatius i de recerca.

Més info: Caixa d'Enginyers, un salt amb rècord de socis però sense "mega resultat"

Els exemples esmentats mostren organitzacions que estan liderant en matèria de responsabilitat social i això, a més de contribuir a un món millor, també pot tenir un impacte molt positiu en la seva imatge i en el valor que social i econòmic que generen.

Més informació
Bon Preu pagarà fins a una mensualitat més als seus empleats per objectius
La bona salut del teixit empresarial català
Avui et destaquem
El més llegit