Valors personals i organitzacionals que ens convenen avui

Cada cop més es parla més del problema que suposa la manca de valors a la societat actual. Com a mostra, la setmana passada la Universitat Catalana d’Estiu i la Fundació Occitano Catalana varen organitzar a Montserrat una jornada sobre els valors de la societat catalana d’avui. Hi varen participar una cinquantena de persones de molts àmbits de la societat (advocats, economistes, enginyers, docents, investigadors, religiosos, estudiants...). Algunes de les propostes que segueixen varen sortir en aquesta jornada.

Comencem pel concepte de valors. D’acord amb el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un valor és Qualitat o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna persona sigui preuada, valgui”. Adaptant-ho més al tema que ens ocupa, podem dir que “els valors són atributs morals, creences que reflecteixen els sentiments que tenim, guien la nostra conducta i defineixen qui som”. Analitzant persones i organitzacions que assoleixen els seus objectius i, per tant, són exitoses, s’observa que hi ha valors que són recurrents. Són persones i organitzacions que marquen la diferència i ho fan, normalment, a partir de valors com els següents. Una prevenció abans de començar, i es que la frontera entre valors, principis i actituds és difusa. Per això, és possible que alguns dels valors que es proposen també es poden assimilar a principis o a actituds:

 • Valors personals:
  • Fer el bé: servei als altres, integritat, ètica, honestedat.
  • Espiritualitat i vida interior, en contraposició a materialisme i consumisme
  • Importància de la família, amistats.
  • Lleialtat
  • Humilitat
  • Sinceritat
  • Paciència
  • Tolerància i respecte per la diferència
  • Solidaritat, generositat i compassió
  • Moderació i sobrietat
  • Empatia: posar-se en la pell dels altres
  • Amabilitat
  • Gratitud
  • Esforç
  • Coratge i perseverança
  • Puntualitat
  • Mentalitat emprenedora i poc burocràtica
  • Optimisme, esperança, sentit de l’humor

 

 • Valors de les organitzacions:
  • Compromís (entrega de les persones al projecte)
  • Feina ben feta
  • Visió a llarg termini
  • Creativitat i innovació
  • Flexibilitat i adaptació al canvi
  • Lideratge
  • Compromís i aposta per les persones
  • Treball en equip
  • Justícia i meritocràcia (la retribució i la promoció es basa en el talent).
  • Igualtat i no discriminació per gènere o per qualsevol altre tema (edat, procedència, pensament...)..
  • Creixement sostenible (buscant l’equilibri entre la necessitat de créixer per a generar més benestar i la sostenibilitat del planeta).
  • Col·laboració publico privada
  • Tercer sector (associacions, fundacions, ONGs), com a complement del primer sector (sector públic) i del segon sector (empreses amb ànim de lucre).
  • Responsabilitat social, transparència, retiment de comptes
  • Ambició d'aconseguir més impacte, ocupació i benestar.

 

Com dèiem al principi, sovint es parla de manca de valors a la societat actual. Però no oblidem que també hi ha mals valors i alguns estan molt estesos (l’arrogància, la cobdícia, el materialisme, la enveja o la manipulació, per exemple). I amb mals valors no arribarem gaire lluny. Per això, si coneixem les prioritats, i tenim bons valors, serà més probable que assolim grans propòsits, per complicats que siguin.

Més informació
Oriol Amat: "El món va molt ràpid i el sistema universitari s’està quedant enrere"
Reduint la teranyina burocràtica
Els millors països del món
El repte impossible d’encertar fent previsions econòmiques
Avui et destaquem
El més llegit