Aprenentatge formal i informal

Continuant el tema de la millora de l'empleabilitat i del desenvolupament professional, hauríem de tractar el com. Treballant és difícil trobar temps per dedicar a aprendre, o per generar un interès per innovar (noves formes de fer el que ja fem).

Al nostre país tenim la sort de comptar amb la UOC, un centre que més enllà de la seva missió com a universitat ens proporciona una plataforma per continuar aprenent al llarg de la nostra vida. Compta amb una formació reglada, però també amb vies per apropar l'aprenentatge formal d'una forma més casual.

Podem incorporar porcions formatives a través de seminaris, l'ateneu, l'escola d'idiomes o iniciatives com el postgrau de direcció i gestió de microempreses de la seva Bussines School on un programa d'un any és divideix en mòduls a cursar per separat, sense haver de 'comprar' el programa sencer. Evidentment comprar el pastís sencer surt econòmicament més acompte que comprar-lo per porcions.

Busquem crear una EPA (Entorn Personalitzat d'Aprenentatge), un pla on el subjecte és alhora el receptor de formació i l'administrador del programa. Es tracta d'unir aprenentatge formal i informal dins d'un entorn únic amb la intenció d'assolir uns objectius concrets fixats pel propi usuari. Més que seguir un pla reglat i formal per assolir uns coneixements en una matèria determinada, busquem formació per fer-ne una aplicació directa a través de la nostra activitat. Fem el que necessitem per obtenir uns redits aplicables des del mateix moment, no perseguim un títol per adornar el currículum, busquem formació funcional.

Més enllà de l'absorció de continguts hi ha una marcada operativa social. Durant el procés es crea una xarxa de contactes amb els quals es dona peu a un aprenentatge social a través de la connexió i la interacció, sent la compartició d'informació i experiència, la discussió i la curació de contingut les vies d'enriquiment del procés.

Les TIC ens actuen com a mitjà de transformació també en la nostra faceta formativa. Millorant l'eficiència dels canals de comunicació i transformant el procés d'aprenentatge, donant les regnes per implicar-nos en major mesura en el procés de decisió. Tenim dret a decidir, oi?

Avui et destaquem
El més llegit