Avaluar el consell d'administració?

Igual que un edifici alt necessita una bona estructura, una empresa, a mesura que es fa gran, necessita estructures de govern adients. El consell d'administració és una d'aquestes. El seu funcionament està regulat a la Llei de Societats de Capital (LSC) amb una mica de detall per a les empreses cotitzades, que a més a més han de tenir en compte el Codi de Bon Govern de la CNMV; però per a la resta de societats, la regulació és molt genèrica. Entre les obligacions de les primeres hi ha l'avaluació. Per a les altres, també és recomanable. Igual que s'avaluen els departaments de producció i els comercials, cal avaluar el rendiment del consell; perquè el que no s'avalua, no millora.

En primer lloc, cal saber quin tipus de consell volem i per què el volem. Algunes empreses familiars, en lloc de consell d'administració el tenen assessor, pel seu menor cost o com a pas previ. Moltes empreses no en tenen, perquè diuen que és car, per no voler passar comptes o per por de compartir "secrets", per exemple. Algunes, tenen un consell florera perquè fa maco i els seus integrants potser no saben ni el que firmen ni són conscients de la seva responsabilitat personal si les coses van malament. També n'hi ha amb consells "sí, senyor". Algunes, el tenen només per complir les obligacions legals. Finalment, hi ha qui vol un consell que aporti fortaleses al projecte empresarial i defensi els interessos reals de tots els accionistes.

El primer que cal avaluar és la composició del consell. Perquè un consell sigui efectiu en la seva aportació és recomanable que la majoria dels seus integrants siguin externs, capacitats i realment independents. Aquests, com tot bon professional, estaran encantats de ser avaluats.

Moltes empreses no tenen consell, perquè diuen que és car, per no voler passar comptes o per por de compartir "secrets"

El segon és avaluar als seus integrants, començant per la presidència, que és la responsable del funcionament del consell. Què aporta cada conseller? Està alineat amb les necessitats de l'empresa?

En tercer lloc, es pot prestar atenció a l'agenda i documentació del consell. Es dedica el consell a temes de futur, com l'estratègia de l'empresa i previsió de relleu de les persones clau? O només a controlar la direcció y el dia a dia? Convé recordar el que diuen els anglesos nose in, hands out (nas a dins, mans a fora, per la traducció en català), el consell no ha de dirigir l'empresa; però sí que ha de controlar la tresoreria "de primera mà", per evitar assabentar-se del concurs per la premsa. La informació que rep el consell és adequada en quantitat i qualitat per prendre les decisions amb encert? Es rep amb antelació suficient?

Es pot i s'ha de fer una autoavaluació, però un extern professional pot ajudar a donar-li objectivitat a l'avaluació

Convé avaluar cada reunió del consell, per poder fer una millora continua donant el feedback en la forma i temps oportuns. I convé avaluar anualment, en relació amb els objectius, que el consell ha de tenir com a tal. Es pot i ha de fer una autoavaluació, però un extern professional pot ajudar a donar-li objectivitat a l'avaluació.

Parafrasejant la dita: "Si vols anar de pressa, vés sol; si vols arribar lluny, vés ben acompanyat".

Més informació
Poda a El Corte Inglés
Expropiïs per la covid
Avui et destaquem
El més llegit