Barcelona: ciutat oberta, moderna i cosmopolita

Estem a l'avantsala de les eleccions municipals que se celebraran el diumenge 28 de maig. Aquestes eleccions es presenten molt interessants i compromeses amb Barcelona, on s'incrementa per moments el soroll mediàtic entre els defensors de la proposta que ha governat la ciutat els últims vuit anys i els partidaris d'un canvi radical de model.

Alguns dels articles que han aparegut a la premsa últimament són preocupants per les conseqüències negatives que poden comportar per la imatge internacional de la ciutat. Un d'aquests articles és el publicat pel Financial Times i que, posteriorment, va publicar íntegrament en espanyol el diari econòmic Expansión. El títol de l'article era "How Barcelona lost its way” (Com Barcelona va perdre el rumb). Un article molt esbiaixat en el qual es pintava un panorama tendenciosament negatiu de la ciutat que no respon a la realitat.

L'objectiu del present article no és, en absolut, entrar en el terreny de la crítica política sinó reflexionar sobre els importants actius amb els quals compta la nostra ciutat, així com sobre alguns aspectes rellevants a millorar per a configurar el model de futur de Barcelona.

Més info: Martorell (BSC): "Sense un projecte científic de primer nivell, ningú ve a Barcelona pel clima"

Pel meu treball d'empresari tinc la sort de rebre a Barcelona la visita de molts clients i visitants estrangers. Mirar la ciutat amb els ulls de les persones que ens visiten m'ajuda a entendre la veritable dimensió de la capital catalana. Barcelona és una ciutat admirada i atractiva per a la gran majoria de visitants. Pel que em comenten, valoren el nostre estil de vida, la nostra gastronomia, el nostre entorn cultural, l'arquitectura, el clima, el mar, els esdeveniments com el Mobile World Congress o la Fórmula 1, el F.C. Barcelona i l'amabilitat de les persones.

També els meus alumnes estrangers de postgrau a EAE Business School m'expliquen per què trien Barcelona com a destí per a realitzar els seus estudis, a més de per la qualitat de les universitats i escoles de negocis. El mateix succeeix amb els emprenedors d'altres països establerts a Barcelona amb els quals tinc relació quan els pregunto per què van decidir crear els seus negocis aquí. I en gran manera coincideixen amb els arguments exposats anteriorment.

En l'última edició de desembre de 2022 del Perception Survey de Barcelona Global, podem trobar algunes dades que ens conviden a la reflexió. Aquesta enquesta es realitza entre els membres de l’International Council de l'entitat, compost per més de 160 professionals barcelonins que viuen en diferents ciutats de tot el món i que, amb la seva visió, ajuden a comprendre la imatge que Barcelona projecta en l'exterior. En l'última enquesta de 2022, el coneixement internacional de Barcelona és la que aconsegueix major puntuació de l'estudi (4,69). Aquest coneixement internacional està molt associat a turisme, gastronomia i esport. Per als membres de l’International Council, el repte és que aquest coneixement s'associï més a tecnologia, recerca, innovació, emprenedoria, sostenibilitat i economia verda.

Barcelona s'associa amb una ciutat creativa, global i amb ampli potencial per refer la seva marca i imatge

A més, de l'estudi es desprèn que Barcelona s'associa poc als negocis (2,86). Aquest punt obté la puntuació més baixa de totes. El positiu és que s'associa amb una ciutat creativa (3,98), global (3,49) i amb ampli potencial per refer la seva marca i imatge (4,53). Aquestes percepcions coincideixen bàsicament amb la visió de les persones estrangeres que esmentava anteriorment.

En el mateix estudi també es destaca que la ciutat comtal ha millorat quant a la percepció com a lloc d'acolliment per a professionals internacionals (4,05) i molt efectiva a l'hora de captar talent (4,44). Segons aquest estudi, Barcelona és una urbs amb bona qualitat de vida i culturalment atractiva.

A la vista de tot això, em resisteixo a ser negatiu quant al posicionament global de Barcelona, ja que tenim les bases suficients per a dissenyar un model que projecti de manera definitiva Barcelona no solament com una destinació turística, gastronòmica i esportiva de primer nivell, sinó com un destí ideal per a la inversió, la creació d'empreses, l'atracció de talent i de turisme de qualitat.

Més info: Barcelona o Madrid, quina guanya en competitivitat turística?

No obstant això, per complir amb aquests objectius s'han d'articular polítiques orientades a millorar l'atractivitat de la ciutat per a les startups i empreses de nova creació, així com per a atreure a filials de grups multinacionals i grans esdeveniments internacionals. En aquest sentit, hem de treballar per reduir la burocràcia, adaptar la regulació i millorar la política d'immigració. També cal tenir en compte, que el sistema fiscal és un element essencial de competitivitat dels territoris. A Catalunya la forta pressió fiscal, els elevats impostos a les rendes altes en comparació amb els territoris veïns, l'impost de patrimoni i excessiu nombre d'impostos propis autonòmics (15), fan que el sistema fiscal no afavoreixi la captació d'inversió estrangera i talent. Crear una ciutat “business friendly” i un ecosistema favorable per a la creació i atracció d'empreses ha de ser un objectiu prioritari de la ciutat.

Hem de treballar per reduir la burocràcia, adaptar la regulació i millorar la política d'immigració

Segons l'últim informe d’Acció, presentat el passat 25 de gener, Barcelona es consolida com un hub important de startups a Europa. Aquest estudi posiciona a Barcelona com el segon hub de la UE amb més fundadors d'altres països, així com el segon hub europeu més atractiu per als fundadors per a crear les seves empreses. Aquestes dades posen en relleu, una vegada més l'atractivitat de la ciutat.

També cal destacar que Barcelona compta amb actius importantíssims com el Mobile World Congress i, des de fa tres anys, l’Integrated System Europe (ISE). Fires que són un aparador internacional de la ciutat i que situen Barcelona en el mapa global de la tecnologia i els negocis. Ser la seu de la pròxima edició de la Copa Amèrica 2024, també serà una oportunitat important per a la promoció de la ciutat. En l’àmbit esportiu, destacar també que el F.C. Barcelona és un actiu de gran valor per a la marca Barcelona. El club s'ha convertit en ambaixador global i portador de la marca Barcelona en el món. Així mateix, hem de continuar aprofitant tots els esdeveniments esportius internacionals que se celebren aquí, com els grans premis internacionals de Fórmula 1 i Moto GP, que se celebren anualment al Circuit de Catalunya, per a continuar projectant al món una imatge de modernitat, innovació i eficàcia. En aquest punt, cal recordar que la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona en 1992 va significar un abans i un després per a situar la nostra ciutat en el mapa mundial.

Barcelona compta amb Universitats i Escoles de Negocis de primer nivell internacional, per la qual cosa és un destí cada vegada més preferit per estudiants que venen de tot el planeta. Quant a la recerca, Barcelona i Catalunya són un cas d'èxit en molts àmbits. No obstant això, hem de millorar molt el model i l'efectivitat de la transferència de coneixement. Com es diu col·loquialment, a Catalunya es publica molt i bé i es patenta poc.

Per millorar la percepció de la ciutat comtal com a destí d'atracció d'inversió estrangera, talent i turisme de qualitat cal assegurar les connexions internacionals intercontinentals. I per a això és imprescindible comptar amb un aeroport de primer nivell que sigui un hub de connexions de llarga distància, especialment amb Amèrica i Àsia. Apostar per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona és apostar pel progrés i la competitivitat de la nostra ciutat i el nostre país. No hi ha temps a perdre, el món no ens espera i deixar passar aquesta oportunitat pot tenir conseqüències molt negatives en el futur pròxim.

Apostar per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona és apostar pel progrés i la competitivitat de la nostra ciutat i el nostre país

Un tema molt preocupant és el de l'increment rècord del preu dels lloguers que s'ha anat donant a la ciutat en els últims anys. Sense anar més lluny, segons un informe d'Idealista, els lloguers van pujar a Barcelona un 25,7% l'any passat, situant Barcelona com la ciutat d'Espanya amb els lloguers més cars. Molts aspectes estan influint en aquest encariment espectacular dels lloguers a Barcelona, com la llei de regulació de preus dels lloguers, que mentre va estar vigent íntegrament va provocar que alguns propietaris deixessin de llogar, el baix creixement del parc d'habitatges a la ciutat, la insuficient i ineficaç política d'habitatge públic… Un accés car a l'habitatge és un factor que influeix negativament en l'atracció de talent i d'estudiants internacionals. Així mateix, representa un gran perjudici per a molts ciutadans que no poden pagar aquests lloguers desorbitats, especialment les persones amb rendes més baixes.

El model de mobilitat de l'actual consistori és un altre punt que genera gran controvèrsia entre la ciutadania. S'ha optat per un model que expulsa a l'automòbil del centre de la ciutat i que aposta per convertir en zona de vianants grans àrees de l'Eixample amb la construcció de les “superilles o illes verdes”. En aquest punt cal constatar que el consistori municipal ha realitzat inversions milionàries que haurien d'haver suscitat un ampli consens previ, ja que el cost econòmic de revertir-les serà enorme, en el cas que un nou equip de gestió vulgui canviar aquest model. A més de les molèsties que estan causant aquestes obres als veïns i els perjudicis que ocasionen als comerços, bars i restaurants de les zones afectades. És obvi que s'ha de tenir en compte la sostenibilitat com a criteri bàsic per a dissenyar el model de mobilitat, però també s'han de tenir en compte altres aspectes com l'impacte en l'activitat econòmica i el benestar dels ciutadans.

El col·lapse diari en les artèries viàries principals d'entrada a la ciutat és un enorme trastorn per a moltes persones que entren a Barcelona diàriament per a treballar. Les llargues hores perdudes en els embussos de trànsit, representen un desaprofitament de productivitat i són causa d'infelicitat per a molts individus. Barcelona necessita que milers de treballadors entrin cada dia per a treballar en ella, però s'oblida d'elles a l'hora de proporcionar-los un accés eficaç i convenient. Conegut és el retard en inversions en infraestructures clau com la xarxa de rodalies catalana o les zones d'aparcament en les vies d'entrada de la ciutat amb connectivitat al centre mitjançant autobusos. Estem d'acord que cal apostar per un model de transport públic sostenible i eficaç, però en l'actualitat no comptem amb la xarxa necessària. Castigar els vehicles privats sense potenciar de manera efectiva la inversió en la xarxa de transport públic no és la solució. La mobilitat a Barcelona hauria de passar per un pacte metropolità que tingui en compte tots els municipis implicats per a dissenyar un model futur que garanteixi una mobilitat sostenible, segura i accessible per a tots els ciutadans. Acabar les infraestructures compromeses i projectades ha de ser una prioritat per a totes les administracions.

Les llargues hores perdudes en els embussos de trànsit, representen un desaprofitament de productivitat i són causa d'infelicitat per a molts individus

Tinc la sensació que, en els últims anys, Barcelona s'ha desconnectat del seu entorn. Barcelona és la “marca” més rellevant del país, és la capital i el punt de referència per la qual cosa és, d’alguna manera, patrimoni de tots els catalans.

En el debat polític també es comencen a posar sobre la taula temes com el de la seguretat ciutadana i la neteja de la ciutat. Els detractors de l'actual govern consideren que els índexs de criminalitat han augmentat i la falta de seguretat és un problema greu de l'urbs. Aquí també juga un paper l'ocupació il·legal. Uns altres opinen que Barcelona no és una ciutat insegura si la comparem amb altres grans ciutats. En qualsevol cas, cal demanar que el debat en aquest i en els altres aspectes més sensibles sigui objectiu i serè, per a no perjudicar la imatge de la nostra ciutat a l'exterior.

El tema de la neteja també és rellevant, la percepció que tenim molts ciutadans és que la ciutat està més bruta. En aquest punt hem de destacar que els serveis de neteja juguen un paper fonamental, però que també cal conscienciar a la ciutadania de la importància de respectar i no embrutar els espais públics, és una qüestió de civisme.

Barcelona té uns actius extraordinaris, compta amb tots els components necessaris per a continuar construint un model de ciutat excepcional. Seria bo recordar als nostres polítics, sigui quin sigui el partit que després de les eleccions tingui l'honor i el privilegi de governar la ciutat, que Barcelona ha arribat a ser el que és perquè ha estat sempre una ciutat oberta, moderna i cosmopolita. Una ciutat que ha sabut formar talent, atreure talent i retenir-ho. Una ciutat que ha apostat per l'art, la cultura, el disseny, l'arquitectura i la iniciativa empresarial. Una ciutat creativa, transgressora, innovadora, disruptiva. Una ciutat que ha sabut acollir als que ens visiten i als quals han decidit viure en ella. Una ciutat de mentalitat oberta i emprenedora que sempre ha buscat progressar i buscar el seu lloc en un món global. Encara que en alguns aspectes Barcelona s'hagi allunyat en els últims anys del que molts ciutadans desitjaríem, la ciutat té tot el necessari perquè pensem en gran, siguem ambiciosos i la situem en el lloc que es mereix. Els ciutadans sempre hem estat a l'altura, tant de bo que els polítics també ho estiguin.

Més informació
Barcelona, sisena ciutat preferida del món per als nòmades digitals
La prima salarial urbana: si treballes a Barcelona has de cobrar més?
Avui et destaquem
El més llegit