Barcelona, ciutat reptadora

El Center for Globalization and Strategy de l’escola de negocis IESE publica cada any l’informe Cities in Motion. Per segon any consecutiu, Nova York ha estat declarada la ciutat més intel·ligent del món, entenent que és aquella que està generant les millors condicions per la prosperitat dels seus ciutadans, d'acord amb una sèrie d'indicadors desglossats en 9 variables: la concentració de capital humà, la cohesió social, el creixement econòmic, la governança, la qualitat mediambiental, la mobilitat, la planificació urbana, el seu grau d'internacionalització, i el seu nivell de desenvolupament tecnològic.

Més info: Les ciutats més intel·ligents del món

Les variables es mesuren de forma molt àmplia, amb un total de 83 indicadors, que van des de la proporció de població amb educació superior, el nombre de business schools en el top 100, l'atur, la taxa de criminalitat, els headquarters d'empreses cotitzades, el nombre d'ambaixades, les emissions de CO₂, l'índex de bike sharing, el nombre de vols, el número de McDonald's o d'Apple Stores, els comptes registrats a Facebook, LinkedIn o Twitter; o la penetració mòbil i d'internet. Es configura així un índex holístic que dóna una idea de la posició relativa de cada ciutat respecte a les seves competidores. 164 ciutats han estat analitzades, de les quals 74 són capitals d'estat. Tres d'elles han estat qualificades amb rànquing A (màxima puntuació): Nova York (100 punts), Londres (99,27), i París (90,20). Les tres ostenten bones puntuacions en totes les dimensions del rànquing, però Nova York destaca especialment per la seva potència econòmica. Londres queda primera en capital humà gràcies al seu elevat nombre de business schools i universitats d'elevada qualitat. París es significa pel nombre de turistes internacionals, i la seva mobilitat equilibrada, amb un sistema de metros, ferrocarrils d'alta velocitat, i bike-sharing de primer nivell.

Entre les 10 primeres ciutats, dominen les europees, amb Londres (2a), París (3a), Reykiavik (5a), i Amsterdam (10a); i les asiàtiques: Tokyo (4a), Singapur (6a), Seül (7a), i Hong Kong (9a). Els Estats Units només té Nova York (1a), i al top 10 apareix també una ciutat canadenca: Toronto (8a). Madrid i Barcelona queden en les posicions 25 i 26 respectivament, amb 67,76 i 67,53 punts. Just al darrer està San Francisco (27a).

"Barcelona és una ciutat que es prepara per entrar en la lliga selectiva de les millors smart cities del planeta"

Barcelona queda molt per davant d'altres ciutats significades per la seva capacitat innovadora, com Dublín, Munic, Xangai o Tel-Aviv. Barcelona obté puntuacions elevades (dintre dels top 15) en les dimensions de governança, planificació urbanística, internacionalització, desenvolupament tecnològic, i mobilitat. Però puntua pitjor en indicadors relacionats amb creixement econòmic i cohesió social. Queden deures per fer, malgrat que és important notar que en dos anys, Barcelona ha pujat de la posició 34 a la 26.

Creuant les valoracions en el rànquing amb les tendències dels darrers anys, apareix una interessant segmentació de ciutats. Les "consolidades" són aquelles que puntuen en posicions elevades, però que han desaccelerat el seu creixement. Les "potencials" són les que creixen, estant encara en posicions baixes. Les "vulnerables" no destaquen actualment, ni mostren indicis de progrés. Una de les conclusions més interessants de l'estudi és que Barcelona es troba entre les ciutats anomenades "challengers" (reptadora): aquelles que tenen posicions elevades en el rànquing, i que mostren tendències ascendents. Ciutats ambicioses que aspiren al lideratge global. Líders emergents. En el clúster de reptadors, en situacions similars a Barcelona trobem Hèlsinki, Hamburg, Frankfurt, Lisboa o Milà.

Les evidències objectives indiquen que Barcelona és una ciutat reptadora, una ciutat que es prepara per entrar en la lliga selectiva de les millors smart cities del planeta. Tenim els ingredients (una ciutat oberta i atractiva, un entorn científic d'excel·lència, una renovada cultura emprenedora, escoles de negoci de primer nivell mundial, creativitat mediterrània, qualitat de vida i tradició industrial). La dinàmica és positiva. Conjurem-nos per conquerir el lideratge.

Més informació
Quins beneficis té viure en una 'smart city'?
Cap als Ajuntaments 4.0
Avui et destaquem
El més llegit