Barcelona, ​​a la carrera per la intel·ligència artificial

Barcelona s'ha posicionat aquests últims dies en l'epicentre de la intel·ligència artificial (IA) amb dos esdeveniments de transcendència. Microsoft anunciava el passat 13 de setembre la creació d'un hub d'investigació i desenvolupament sobre models d'intel·ligència artificial, un dels vuit en el món de característiques similars. La mateixa setmana, es desenvolupava la setena edició de l'AI & Big Data Congress, amb ponents de referència mundial abordant els grans reptes d'aquesta tecnologia disruptiva, les seves implicacions ètiques, el seu desplegament a nivell empresarial i la seva convergència amb altres tecnologies. Aquest esdeveniment, que ha aplegat centenars de professionals, s'aferma com a referència en el desplegament de l'economia de la dada en el sector empresarial de Catalunya i Espanya.

Aquests esdeveniments no fan més que confirmar una evidència, entrem en una nova etapa de la transformació digital en què la IA està contribuint a evolucionar aquesta transformació dotant d'autonomia, agilitat i capacitat d'adaptació els processos de decisió. Canalitza un entorn on els desafiaments com l'agilitat i l'adaptació es materialitzen i es poden afrontar en les organitzacions, on els processos operatius es caracteritzen per una major interacció entre intel·ligència natural i artificial, un desplegament que permet anticipar-se i adaptar-se a l'imprevisible d'una forma més resilient.

Inevitablement, la convergència de múltiples tecnologies facilitadores, entre les quals no només es troba la IA sinó també els nous materials, la biotecnologia, la robòtica cognitiva, la Impressió 3D o el 5G, entre d’altres, es fa imprescindible per afrontar els desafiaments complexos als quals ens estem enfrontant. Les societats que no es posicionin de forma diferencial davant aquesta convergència, que no només abasta la tecnologia sinó també factors socioeconòmics, ambientals i reguladors, estan condemnades a la intranscendència tecnològica, a la reculada de la seva activitat industrial i, per tant, a un risc en el benestar social de la seva ciutadania.

En la competència mundial entre pols innovadors i productors de recerca aplicada, Catalunya compta amb grans actius per impulsar el seu lideratge en l'economia de la dada i la IA

Per desenvolupar models diferencials d'alta intensitat innovadora, l'ecosistema de cogeneració és vital. Iniciatives on administracions, empreses, ciutadania i agents cientificotecnològics convergeixen en objectius comuns, es presenten com una eina fonamental per canalitzar inversions que contribueixin a l’escalabilitat i industrialització de solucions diferencials, a la promoció de nous models de negoci, al desenvolupament d'un nou teixit industrial i a la formació d’una força de treball qualificada que acompanyi en aquest camí cap a un lideratge tecnològic.

En la competència mundial entre pols innovadors i productors de recerca aplicada, Catalunya compta amb grans actius per impulsar el seu lideratge en l'economia de la dada i la intel·ligència artificial, una tecnologia que ja el 2019 facturava 1.358 milions d'euros i donava feina a 8.483 treballadors, segons detalla l'informe La intel·ligència artificial a Catalunya. Destaquen les infraestructures tecnològiques singulars, centres tecnològics amb una alta capacitat de cogeneració tecnològica, un ecosistema emprenedor consolidat i una xarxa de clústers i associacions sectorials en què fomentar la transformació digital basada en tecnologies facilitadores són una prioritat estratègica, importants agents científics i un nombre creixent d'iniciatives que exploren i despleguen dia a dia noves oportunitats basades en dades i IA en múltiples sectors, per exemple, en la indústria, la salut, el turisme, l'alimentació, l'energia, el canvi climàtic i la mobilitat, entre d'altres.

Si bé aquest és un excel·lent punt de partida per a la IA a Catalunya, per desenvolupar l'escalabilitat necessària, reduir els costos i minimitzar els riscos de desplegament, també s'han de potenciar els actius tecnològics sustentats per una clara visió aplicada de la IA. Això exigeix​​ fomentar ecosistemes capaços d'aplicar el coneixement i transferir-lo amb rapidesa a les cadenes de producció. Cogenerar, aplicar els resultats de la investigació i passar del pilot a l'escala preindustrial són aspectes transcendents per a l'èxit del procés de diferenciació tecnològica regional basat en la IA. Així mateix, és imprescindible desplegar la innovació com a part fonamental de tots els processos operatius, organitzatius i estratègics en tot tipus d'organitzacions.

Les regions que no generin pols àgils i creatius que puguin mantenir-se competitius i a l'avantguarda del que passa, no seran capaces d'afermar un progrés socioeconòmic

És, per tant, imprescindible continuar desenvolupant un ecosistema participatiu i sense restriccions al voltant de la IA. Un pol tecnològic caracteritzat per l'intercanvi de les habilitats complementàries entre les diferents administracions, organitzacions, startups, pimes, grans empreses, centres tecnològics, centres de recerca, universitats i la societat. Un ecosistema on l’escalabilitat de tecnologia aplicada, en aquest cas la IA, té un paper protagonista, sent potenciat per la creativitat, la innovació, l'ús eficaç del talent i el coneixement especialitzat, buscant sempre els millors resultats per al conjunt, el bé comú de l'ecosistema.

Tot i que els ecosistemes han de caracteritzar-se pels models de negoci diferencials i les tecnologies adequades a aquests models de negoci, més importants per generar progrés tecnològic són els intangibles que creen un entorn de col·laboració i cogeneració oberta. Aquests inclouen la confiança basada en relacions personals que es desenvolupen amb el temps, valors comuns compartits, acord sobre una visió comuna, alineació de resultats i comprensió de com es veu l'èxit per a cada actor de l'ecosistema, així com per al projecte en el seu conjunt. Aquests aspectes no es poden deixar de banda i són part important de l'èxit.

Les organitzacions que no adoptin estratègies internes i externes enfocades a la convergència de tecnologies, la innovació sistèmica i la cogeneració estan destinades al fracàs. De la mateixa manera, les regions que no generin pols àgils i creatius que puguin mantenir-se competitius i a l'avantguarda del que passa en cada sector a nivell tecnològic i operatiu, no seran capaces d'afermar un progrés socioeconòmic que generi ocupació de qualitat i, per tant, benestar social. Avui dia, la intel·ligència artificial ens brinda una oportunitat, està en mans del nostre ecosistema l'obligació d'aprofitar-la.

Més informació
Intel·ligència artificial més privada que pública
Bing, IA, Barcelona
Avui et destaquem
El més llegit