Bitcoin: entre la bombolla i la revolució 'blockchain'

En relació al bitcoin, moltes persones es pregunten si estem davant d'una nova bombolla. Si comparem el bitcoin amb altres bombolles, podem comprovar que:

  • Igual que en moltes bombolles anteriors (internet, per exemple), el bitcoin és un tema nou.
  • S'ha revaloritzat exponencialment en poc temps. En 2017 va pujar més d'un 1.000%.
  • Els que guanyen ho expliquen a tothom, despertant la cobdícia dels altres.
  • Els inversors compren perquè creuen que els preus seguiran apujant, sense que tinguin una explicació racional per a això. Per tant, el bitcoin té tots els ingredients de bombolla.

I, a més, té altres components de risc:

  • No se sap qui ha creat el bitcoin.
  • La majoria dels que inverteixen no entenen res ni de bitcoin ni de blockchain.
  • Atès que tot està en suport digital, quan es produeixen hackeos o altres tipus de fraus es pot perdre tot l'invertit, com ja ha passat en diverses ocasions. L'anonimat que envolta molta de l'operativa fa que sovint no sigui possible localitzar els autors dels fraus.
  • En la majoria de països no està regulat ni supervisat. Si hi ha fraus, serà molt difícil indemnitzar els que perdin la seva inversió.

A més, sobre el bitcoin s'han manifestat en contra diversos premis Nobel i molts experts. Kenneth Rogoff, professor de Harvard, per exemple, opina que val zero, perquè no serà acceptat com a moneda global i perquè serà substituït per monedes digitals oficials.

"Els que guanyen amb bitcoins ho expliquen a tothom, despertant la cobdícia dels altres" 

Però també hi ha moltes veus expertes què anuncien que la tecnologia blockchain, en la qual es basa bitcoin, pot ser una revolució que acabi triomfant i ho transformi tot. És el que ha succeït amb internet. Per això, és possible que algunes de les empreses basades en blockchain, inclús alguna moneda digital, acabin tenint èxit a mitjà i llarg termini. El que és més difícil és anticipar quines seran les empreses guanyadores i les perdedores. Recordem el cas d'Amazon que es va enfonsar el 2001 després de la punxada de la bombolla puntcom, però que des d'aleshores ja ha multiplicat per 720 el seu valor.

La conclusió és que és raonable pensar que bitcoin acabi com totes les bombolles i provoqui moltes pèrdues. Però també pot ser rendible per als especuladors que entrin primer (si surten a temps) i per als visionaris que anticipin les empreses del món blockchain que poden acabar triomfant a mitjà i llarg termini, com ha succeït amb Amazon i internet. El problema és encertar quines seran les empreses guanyadores del món del blockchain

Més informació
Bitcoin, tonto l'últim
Bitcoin: bombolla o moneda del segle?
"Hi ha mil exemples de l'ús del Blockchain que no tenen res a veure amb la moneda digital, el Bitcoin és la punta de l'iceberg"
Avui et destaquem
El més llegit