Les pimes necessiten representativitat a Madrid!

Espanya ha d'evolucionar i defensar de valent les petites i mitjanes empreses, que cal recordar representen el 99% de totes les organitzacions empresarials i contribueixen en un 62,2% al PIB i en un 72,4% a la generació d'ocupació de l'Estat. Doncs, en contraposició a les grans xifres exposades, lamentablement des de Madrid, les pimes no tenen una defensa clara i activa. 

CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, és una entitat integrada dins de la CEOE i actua de forma subordinada a la seva matriu. Aquesta situació provoca un model de representativitat amb febleses, ja que alguns dels principals problemes que viuen les micro i petites empreses i els autònoms com, per exemple, la morositat de les grans empreses, la dificultat a l'accés a la compra pública o bé el preu de l'energia, entre altres assumptes, no queden ben resolts. Una pregunta clau a fer-nos o, fins i tot, "prova del cotó" és: creiem que la CEOE defensarà un règim sancionador que penalitzi la mencionada morositat, entre altres mesures beneficioses per les pimes?

"Creiem que la CEOE defensarà un règim sancionador que penalitzi la mencionada morositat, entre altres mesures beneficioses per les pimes?"

Per compensar aquest dèficit i, a més, influir en les negociacions i les accions lobbistes per afavorir les petites i mitjanes empreses, des de PIMEC vàrem impulsar la Plataforma PYMES, que defensa el capitalisme inclusiu, els preus justos i evita els interessos de les rendes excessives i mercats regulats. Així i tot, no és suficient!

A Catalunya, a través del Decret llei 9/2020, de 24 de març, s'ha aconseguit regular la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives. A més, l'any passat vàrem signar un acord de representació paritària en l'àmbit patronal. I és en aquest punt, seguint aquest exemple de l'àmbit català, que subratllo que PIMEC, com agent més representatiu, té dret segons la Constitució i l'Estatut dels Treballadors a formar part de les taules estatals. De fet, tenim dos exemples de representativitat nacional; els sindicats basc ELA-STV i el gallec CIG, deduint així que PIMEC és l'única entitat d'Espanya a la que es discrimina sense disposar de la representativitat que li pertoca.

El mapa patronal del segle XXI ha d'incloure la defensa aferrissada dels interessos de les grans, mitjanes, petites i micro empreses. En definitiva, de totes les companyies i alhora també dels treballadors autònoms. I això per a PIMEC significaria estar present en estaments clau com el Consejo Económico y Social (CES), el patronat de la Fundació de Riscos Laborals i la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, entre altres molts àmbits.

"El mapa patronal del segle XXI ha d'incloure la defensa aferrissada dels interessos de les grans, mitjanes, petites i micro empreses"

La importància de la representativitat de les pimes a escala nacional és una qüestió de subsistència, que implica corregir les anomalies existents i disposar d'una real defensa del 99% de les companyies de l'Estat. PIMEC, que sempre ha practicat la neutralitat política, ha de poder defensar les pimes catalanes estant a les taules estatals. Ens podríem fer una altra pregunta clau: qui ha representat i defensat a les pimes, fins el moment?

Més informació
Contractació pública, per fi per a pimes
Cañete:"La morositat continua sent una xacra per a les pimes"
Avui et destaquem
El més llegit