Cap als Ajuntaments 4.0

Els tècnics de l'enginyeria municipal tenim com a objectiu prioritari la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, tot planificant, implementant i integrant nous projectes i serveis als nostres municipis, amb una perspectiva d'eficiència i sostenibilitat. Seguim el camí que, ja en l'època dels romans, va aportar millores a la salubritat i benestar de les urbs, amb projectes com la xarxa subterrània de clavegueram o els aqüeductes, que proporcionaven als ciutadans l'aigua necessària per al seu consum i donant, així doncs, resposta a les necessitats de les persones que hi vivien.

Més info: Quins beneficis té viure en una 'smart city'?

En l'actualitat, les noves eines i tecnologies que s'integren en tots els àmbits dels ajuntaments ens ofereixen uns millors instruments per a la gestió dels serveis urbans. Com en altres sectors, la transformació digital ens fa avançar cap a un Ajuntament 4.0, on l'aplicació intensiva del Big Data, la robotització i utilització de drons, la Internet de les coses o el blockchain, canviaran radicalment la nostra manera de treballar, guanyant en eficàcia i millora a l'hora d'oferir els serveis als ciutadans.

En tenim ja alguns exemples. La sensorització de les ciutats, on uns dispositius instal·lats en diversos punts ens donen informació sobre aspectes tan diferents com els nivells de contaminació, els fluxos de trànsit o la humitat de la gespa d'un parc públic. Analitzar tota aquesta informació facilita als tècnics de les Administracions locals prendre millors decisions i oferir una resposta ràpida als problemes diaris de la ciutat. Es tracta de donar solucions en temps real, anticipant-se en tot allò que sigui possible.

En alguns municipis europeus s'estan testant ja noves formes de connexió descentralitzada de les ciutats, com seria la tecnologia LIFI (Light Fidelity), que permet la transmissió d'informació a través de la llum Led. Un sistema més ràpid i segur que les freqüències de ràdio, capaç de resoldre el risc d'interferència amb d'altres equips a llocs com els hospitals o d'arribar a espais on el senyal Wi-Fi és feble, com és el cas del transport públic.

"L'objectiu de la ciutat intel·ligent és aconseguir una gestió eficient i de qualitat que resolgui les necessitats de les persones"

La transformació digital ens ajudarà -i molt- a millorar també la mobilitat en les ciutats, a través del Flexitransport, que ja ha arribat a Catalunya. Es tracta d'un sistema amb un algoritme que gestiona, en temps real, les dades de tots els usuaris del transport de la ciutat.

Això fa que parlem d'una mobilitat coordinada i adaptada a la demanda, on l'usuari ja no s'ha de preocupar ni d'horaris ni de parades, doncs s'ajusten a les seves necessitats de forma dinàmica. Amb el Flexitransport, l'usuari pot així escollir el seu recorregut entre diferents alternatives, per preu, per temps o per modes de transport. I als organismes que administren les flotes de transport els permet un millor ús dels vehicles i una millor gestió financera.

Però la transformació digital, que ens condueix cap a ciutats intel·ligents, no ens ha de fer oblidar mai que el seu objectiu és el mateix que s'aplicava a les viles romanes: aconseguir una gestió eficient i de qualitat que resolgui les necessitats de les persones que hi viuen. I aquí, com sempre, els tècnics municipals hi tenim molt a dir i fer.

Més informació
València vol ser 'tech city'
Avui et destaquem
El més llegit