Capital i innovació: dues vacunes per a la longevitat empresarial

Les empreses no viuen massa anys. De fet, hi ha estudis que mostren que la meitat no passen dels 12 mesos de vida i la majoria no superen els quatre anys. De les que segueixen vives després dels primers quatre anys, la mitjana viuen entre 12 i 15 anys. Per tant, no és fàcil crear una empresa que sigui sostenible en el temps.

L'evolució de la demanda, els canvis de clients i competidors i també els canvis tecnològics poden posar-ho difícil a moltes empreses. Hi ha sectors que ho tenen més complicat que d'altres. Per exemple, les empreses agràries i les agroalimentàries acostumen a viure més anys que les empreses tecnològiques.

Per tal de veure els factors que més incideixen en la supervivència de les empreses, hem fet un estudi exploratori de les diferències entre empreses que han tancat entre el 2009 i el 2014, les empreses que segueixen funcionant a finals de 2014 i, dins d'aquestes, les empreses d'alt creixement. En aquest estudi hem considerat empreses d'alt creixement les que han augmentat les vendes un 20% anual en cadascun dels tres darrers anys.

L'estudi s'ha basat en una mostra aleatòria de 100 empreses catalanes que han tancat, 100 empreses que segueixen actives i 25 gaseles.

En analitzar els tres grups d'empreses hem trobat diferències en aspectes que poden explicar l'evolució tan diferent que han seguit. Un aspecte important és com estaven les empreses poc abans d'iniciar-se la crisi econòmica. Així les empreses que han tancat estaven molt més endeutades l'any 2008, ja que el deute representava el 78% dels actius, mentre que en les empreses que segueixen actives el deute era del 54% l'any 2008. Per tant, el nivell de capitalització era més elevat.

Una segona diferència és la despesa, o inversió en R D. Les empreses que han tancat tenien l'any 2008 una R D que representava el 0,2% de les vendes. Aquest percentatge era de l'1,8% en les empreses que segueixen actives i del 3,1% en les empreses d'alt creixement.

En resum, la capitalització i l'R D semblen dues bones vacunes per allargar la vida i millorar l'evolució de les empreses.
Avui et destaquem
El més llegit