Què necessita Catalunya?

Catalunya, des del 1980, necessita un altre règim fiscal i financer, és a dir, necessita eliminar el dèficit fiscal interregional que la LOFCA li obliga a tenir.

Dit en termes pràctics, Catalunya precisa l'articulat econòmic de l'Estatut de Guernica al costat de les transferències de les competències en aeroports, ports i Seguretat Social i l'execució dels milers de milions en inversions que l'Estat espanyol ha anat comprometent amb Catalunya i que no ha executat.

Catalunya precisa el Corredor Mediterrani almenys fins a Sagunt. També capacitat de negociar acords internacionals. I autonomia per implementar l'escalat de tipus fiscals que consideri convenient.

"Catalunya precisa l'execució dels milers de milions en inversions que l'Estat espanyol ha anat comprometent i que no ha executat"

A nivell empresarial, cal que Catalunya tanqui acords de cooperació entre empreses del mateix sector, catalanes i no catalanes, a fi de guanyar massa crítica i de generar sinergies.

També és imprescindible que augmenti la productivitat de l'empresa catalana, cosa que només s'aconseguirà amb inversió i millores organitzatives. L'empresa catalana necessita haver de viatjar o trucar menys a Madrid per poder avançar.

Més informació
“Espanya ha perdut el tren... això de la segona oportunitat no és real"
“El capitalisme ha sigut competència a mort i ganivet en la boca”
Avui et destaquem
El més llegit