L'Excel·lència del Consell i Conseller(e)s

Fa uns dies es va publicar un article titulat Manual per a dones conselleres, article que es va viralitzar per la controvèrsia del seu títol, i encara que parteix del seu contingut estava enfocat al membre del Consell en general, el títol no deixava indiferent, donant a entendre que les dones necessitem manuals diferents.

Crec realment en l'excel·lència dels Consells d'Administració.

Crec que els Consells no només han de realitzar tasques de control, sinó que han dedicar la major part del seu temps a generar valor a la companyia i per tant, als seus accionistes.

"La diversitat en un Consell d'Administració és crítica"

Crec en els Consells d'Administració que s'anticipen i miren al futur i no només al passat.

Crec en els Consells d'Administració que es repten per anar un pas més enllà.

Crec en els Consells d'Administració d'alt impacte.

És per això, que la diversitat en un Consell d'Administració és crítica.

La diversitat de perfils,

de maneres de pensar,

de coneixements,

d'experiències,

d'edat,

de cultures,

i per descomptat, de gènere.

Perquè un Consell ha de generar debat, reptar-se a si mateix, per ajudar a la companyia a arribar al següent nivell. Un Consell passiu no aporta, acaba sent un centre de cost per a la companyia.

Sent així, necessitem al millor talent al Consell d'Administració, amb perfils diversos que es complementin per aportar tot el coneixement necessari per a la companyia i junt(e)s, ajudar al què incrementi el seu valor.

En el Consell d'Administració necessitem professionals que exerceixin bé el seu càrrec, d'acord amb la seva responsabilitat, siguin homes o dones, i quan es parli de manuals, s'apliqui a persones i a talent.

"Necessitem al millor talent al Consell d'Administració, amb perfils diversos que es complementin per aportar tot el coneixement necessari per a la companyia i junt(e)s, ajudar a què incrementi el seu valor"

Un grup del col·lectiu de dones titulades dels programes W30 i W50 per a dones conselleres a UCLA (Anderson School of Management, Estats Units) hem creat el següent #ManifiestoBoard en què proposem 20 requisits que haurien d'estar representats en el Consell d'Administració, que s'apliquen tant a homes com a dones, i que s'haurien de complir per formar part d'un Consell d'Administració.

#ManifiestoBOARD per pertànyer a un Consell d'Administració

1. Tenir experiència executiva de diversos anys.

2. Ser expert i referent en algun tema estratègic per a aquesta companyia.

3. Tenir coneixements fundats en finances.

4. Visió estratègica i de llarg termini. Visió de conjunt.

5. Capacitat analítica que permeti obtenir el punt de situació de l'empresa.

6. Neutralitat, independència. Interès pel bé de la companyia i no per interessos personals.

7. Habilitats comunicatives, d'escolta activa, treball en equip i resolució de conflictes. Ser empátics.

8. Experiència internacional en el seu sector.

9. Comprensió del sistema de governança i compliance de la companyia.

10. Altes capacitats de negociació i persuasió.

11. Entendre la transformació digital necessària en l'entorn actual.

12. Capacitat d'INCLUSIÓ. Capacitat d'integrar la DIVERSITAT.

13. Actitud emprenedora i pensament lateral.

14. Comprendre els sistemes de gestió de riscos i control intern.

15. Tenir coneixements de RSC.

16. Que ajudi i complementi un Consell amb funcions que fomentin decisions quilibradas.

17. Personalitats amb vocació de servei i ètica.

18. Tenir una bona agenda de contactes.

19. Tenir un rol actiu de voluntariat en Fundacions, ONG, Associacions.

20. Vetllar per transparència en els processos de selecció de CONSELLERS i CONSELLERES, basant-nos en si són experts en això que ens ocupi.

©ColectivoW50W30-2020

Aquest talent existeix, amb nom de dona i d'home, només cal buscar-lo!

Més informació
"Desigualdat a Àfrica potser sí. Però aquí no"
Canviem les regles
Avui et destaquem
El més llegit