Regenerar els models de negoci, clau per projectar el futur empresarial

Poques persones podran dir que abandonarem aquest període de crisi igual que el vam començar. Al llarg d'aquests mesos, totes i cadascuna de les organitzacions del nostre entorn han vist transformada la seva activitat. Tal com corrobora el nostre informe Observatori de Capacitats Emergents, en que vam documentar més de 150 exemples d'iniciatives empresarials i ciutadanes sorgides durant les primeres quatre setmanes de l'Estat d'alarma, ens hem vist obligats a ser creatius: aprendre a fer coses noves, reinventar els nostres espais de treball, organitzar-nos de manera autònoma.

Si tot va bé, pròximament ens tocarà reactivar l'activitat empresarial, i haurem de fer-ho en un escenari diferent i inaudit. La Covid-19 ha transformat les prioritats de la societat, i amb això, per descomptat la demanda. Però també ha reformulat l'oferta. Per posar un exemple, el cost que destinem al lloguer d'oficines, viatges de negocis i equipament informàtic és més substituïble entre si que mai, i el mateix passa amb molts altres elements del nostre dia a dia.

En aquesta nova fase, sorgeix l'oportunitat de regenerar els nostres models de negoci. Alliberar l'energia que estàvem destinant a accions que han demostrat ser inútils i obsoletes per focalitzar-la en aquelles pràctiques sorgides de l'emergència que ens poden ajudar a redissenyar el nostre present i a projectar el nostre futur.

És cert que no és una tasca fàcil, però hi ha fórmules que poden ajudar-nos a aconseguir-ho. A través de la metodologia Pentagrowth per al disseny de models de negoci disruptius, hem identificat quatre ingredients o "Quick Wins" que les empreses podrien implementar per redissenyar el seu model de negoci amb l'objectiu de guanyar velocitat i resiliència en la sortida de la crisi: activar allò disponible, alleugerir la cadena de valor, accelerar la transformació i enfortir la resiliència.

1. Activar allò disponible: Alhora que hem deixat de fer coses que ens proporcionen nou temps i espai, hem descobert recursos que fins ara romanien ocults. Analitzar el paper que aquests nous actius poden ocupar dins d'una organització ajudarà a dissenyar accions a curt termini. Tenim l'oportunitat de recombinar i activar de manera diferent els processos i productes per produir més valor: des de les dades, fins als recursos materials, passant per les capacitats dels col·laboradors, la funció específica de l'empresa dins el sistema i el coneixement de l'entitat.

"Tenim l'oportunitat de recombinar i activar de manera diferent els processos i productes per produir més valor"

2. Alleugerir la cadena de valor: La productivitat ha augmentat de manera notable durant el temps en què la xarxa ha passat a ser la infraestructura bàsica i la mobilitat ha quedat relegada com a quelcom excepcional. Els actius infrautilitzats o disponibles en obert s'han multiplicat, i també ho han fet els rols i les capacitats que han desenvolupat els ciutadans. En l'entorn empresarial, tenim l'oportunitat de revisar de manera sistemàtica els processos de producció i entrega de l'oferta comercial per balancejar l'esforç propi i l'extern de manera que alleugerim la cadena de valor.

3. Accelerar la transformació: Ho hem demostrat: les esferes institucional, empresarial i ciutadana poden col·laborar en harmonia i amb una velocitat extraordinària a l'hora de resoldre missions crítiques, i hem de treballar per tal que segueixi sent així. Els reptes socials i empresarials que ens ofereix el nou escenari no són assumibles per iniciatives individuals. Hem de ser capaços de crear ecosistemes que generin valor de manera conjunta i que creïn nous estàndards dins els seus mercats. Per aconseguir-ho, hem d'entendre quina estructura d'agents existents, nous agents i startups tenen potencial d'èxit en aquest nou entorn per poder anticipar les eines i funcions que seran necessàries.

"Hem de ser capaços de crear ecosistemes que generin valor de manera conjunta"

4. Enfortir la resiliència: Més que mai, les empreses han pres consciència que depenen de les comunitats amb les quals comparteixen el seu futur. Associacions, grups ciutadans i comunitats informals s'havien posicionat ja com a aliats clau per accelerar la transició, però en succeir allò imprevist han demostrat encara més el seu valor per assegurar la supervivència. No obstant això, són moltes les organitzacions que tenen encara una gran quantitat de coneixement tancat o inutilitzat. Distingir quina part d'aquest tindria valor compartir en obert pot contribuir a la creació d'aliances informals i, en conseqüència, a la resiliència de l'organització.

És evident que la supervivència de les organitzacions depèn a molt curt termini de la seva capacitat per resistir l'embat de la Covid-19, però resistir no serà suficient en el nou entorn econòmic i social. Pot ser que no estiguem encara preparats per afrontar grans transformacions, però l'oportunitat per realitzar-les en el futur vindrà donada per la capacitat que demostrem per implementar quick wins que ens permetin projectar un propòsit més ambiciós.

Més informació
L'avanç del rellotge tecnològic i social
Avui et destaquem
El més llegit