'Design thinking' amb les persones

"Saps quina feina faig ara?, mai no ho endevinaries... escoltar la gent de la meva empresa!" Anys enrere hauria estat ficció. Noves tendències ens porten a pensar que les organitzacions deixen d'estar centrades en els processos i se centren cada vegada més en les persones i les seves experiències.

En un anterior article on parlàvem de l'empleat aclaparat, fèiem ressò que era necessària la simplificació en els processos de negoci, l'organització i en l'ús de la tecnologia.

Si escoltem la gent i les seves experiències, dissenyarem llocs i pautes de treball més senzills, assequibles per a les persones i més eficients. L'objectiu serà fer menys i enfocar-nos més; ser més productius a la feina i oferir alhora un major benestar professional i també personal. Haurem d'escoltar i observar el seu comportament, conèixer informació demogràfica, generacional, les seves preferències, opinions i gustos, l'ambient on treballen, els reptes als quals s'enfronten.

Les organitzacions que apliquen el design thinking des de Recursos Humans es reinventen, apliquen nous mètodes, deixen de dissenyar processos per dissenyar experiències; prenen protagonisme i aporten valor amb millores substancials a tots els nivells. Fomenten la innovació, escoltant les persones que els donen idees que les poden provar, introduint segurament noves eines digitals i altres solucions laborals.

Avui dia l'èxit i el creixement d'una organització es produeix més per la ràpida adaptació al seu entorn, coneixent les preferències (canviants) dels seus clients, que pel coneixement de la competència. El fet d'escoltar els nostres col·laboradors ens ajudarà també a anticipar-nos en el coneixement de les demandes dels nostres clients.

Si apliquem el design thinking en les persones les escoltarem i les observarem. Dissenyarem experiències laborals més gratificants amb programes que milloren la productivitat, incrementen el compromís i la satisfacció laboral. "Sona bé tot plegat, potser té sentit la teva feina... la d'escoltar la gent".

Avui et destaquem
El més llegit