Dret a l'oblit a Internet

Un conflicte entre el dret a la intimitat i la llibertat d'expressió?

La setmana passada va publicar-se l'Informe emès per l'Advocat General del Tribunal de Justicia de la Unió Europea (TJUE) sobre un assumpte on hi havia els següents implicats: un particular que l'any 2009 va efectuar una recerca a Google i va veure que el seu nom apareixia vinculat a un deute de la seguretat social de 1998; Google i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'Agència, davant el procediment obert a instàncies de l'afectat, va estimar-lo i va instar a Google a que retirés i impossibilités l'accés futur a aquestes dades. Si bé, va desestimar la reclamació presentada també contra l'editorial que inicialment havia publicat el contingut, entenent que tenia una justificació legal.

La decisió, però, es va recórrer i el tribunal competent va preferir suspendre el tràmit i enviar una sèrie de qüestions prejudicials al TJUE; motiu pel qual l'Advocat General va emetre l'informe esmentat.

I què diu aquest informe? Doncs, en primer lloc, que cap dels drets controvertits en aquest assumpte és absolut. Hi ha molts matisos. En segon lloc, que una restricció a la reproducció d'una informació ja pública pot estar justificada en determinades circumstàncies però que el dret a la protecció d'una vida privada ha d'estar en equilibri amb altres drets fonamentals, com la llibertat d'expressió i la informació. Així, al seu parer, la llibertat d'expressió permet que un editor pugui tornar a publicar en digital la seva edició impresa però no tindria sentit que aquesta publicació fos diferent de l'original, perquè s'estaria falsificant la història, i que el mateix passaria amb els buscadors, que no són més que un reflex que indexa el publicat determinat dia. En tercer lloc, que l'eliminació d'aquests continguts estaria justificada en base a la Directiva 2000/31 en el cas de continguts ilegals, però en aquest cas el publicat és informació legítima i legal i, per tant, no correspon.

Des del meu punt de vista és un tema encara obert, pendent del què digui al respecte el propi TJUE. Si bé, com diu el propi advocat, la normativa ha quedat obsoleta, pel què també caldrà veure, més endavant, el que indiqui, en el seu cas, la nova Directiva en relació amb aquest dret a l'oblit.

Avui et destaquem
El més llegit