El consentiment a la llei de protecció de dades

Què significa el consentiment a la normativa de protecció de dades? La llei de protecció de dades (LO 15/1999, de 13 de desembre) estableix que en tot tractament de dades, en principi, cal informar a l'usuari de la finalitat del tractament de les seves dades, com vam comentar a l'últim article. Però també estableix que és necessari obtenir el consentiment de l'usuari afectat pel tractament. Per què? Doncs perquè així ens assegurem que el tractament és autoritzat i acceptat per la persona, vetllant pel principi de seguretat que també busca la pròpia normativa, ja que no és lògic que tractin les nostres dades sense haver-nos informat i sense tenir el nostre permís.

Aquest consentiment ha de ser inequívoc, segons diu la llei, i això implica que ha de quedar reflectit d'alguna manera. Per això, la millor forma és fer-ho mitjançant un formulari on l'usuari, al mateix temps que detalla les seves dades, és informat i autoritza, a través de la seva firma, per exemple, si és un document escrit; o bé, mitjançant validació per "click", si es tracta d'un formulari on-line. Hi ha altres mecanismes de validació com la gravació de veu...però són més complexes, de cara a acreditar l'autorització.

El cas és que la llei exigeix aquesta autorització, a no ser que: una llei també ho exclogui; es tracti d'una recollida de dades realitzada per les administracions públiques en exercici de les seves funcions; quan el tractament tingui per objecte protegir un interès vital de la persona (atenció mèdica urgent, per exemple); es refereixi a una relació contractual (laboral o mercantil) o bé les dades figurin o s'hagin extret de fonts públiques.

És important remarcar, si bé, que obtenir el consentiment serà obligatori sempre que les dades tractades siguin de nivell alt, com dades de salut, religió, sobre pensament, ideologia, vida sexual, raça...un altre cop, amb la finalitat de vetllar per la seguretat de les dades de tot individu, ja que hi ha dades com aquestes que són més sensibles i necessiten una protecció extra.

Avui et destaquem
El més llegit