El, de moment, imparable negoci de Uber

Ara Madrid. Uber, la companyia que posa en contacte a passatgers amb conductors particulars a través d'una aplicació que propicia una alternativa al taxi, acaba d'iniciar la seva activitat a Madrid. A Barcelona ja porten uns mesos i amb les conseqüències que tots coneixem.

La controvèrsia entre taxistes i la companyia és total. Els taxistes denuncien, entre altres qüestions, que Uber o els conductors que presten el servei a través de l'aplicació ho fan sense llicència oportuna. I Uber assegura que prohibir l'aplicació suposaria restringir la possibilitat d'elecció dels ciutadans. Així mateix afirmen que Uberpop, el servei que presta a Barcelona, és molt similar a Blablacar, això és, que el conductor comparteix despeses amb el passatger a un preu molt reduït.

Com ja sabeu, primer el Tribunal Regional de Frankfurt, el dia 25 d'agost, va dictar un acte en el qual va adoptar la mesura cautelar de prohibició a Uber de seguir operant en tota Alemanya per ser contràries a llei alemanya sobre competència deslleial i a la llei alemanya sobre transport (terrestre) de viatgers.

Posteriorment, l'Audiència Provincial de Frankfurt ha anul·lat la resolució de mesures cautelars dictada de manera urgent l'agost passat i Uber segueix operant a Alemanya sense prohibició alguna.

Les raons d'aquesta decisió, que insisteixo, serà recorreguda per Uber, són les que Pablo García Mexía explica de manera brillant en el seu blog.

Les raons? Primera, que les dues parts competeixen entre si per un mateix mercat, el del transport de viatgers per carretera, i ho fan a més per mitjans molt similars, doncs també Taxi Deutschland disposa de la seva pròpia plataforma d'Internet en el desenvolupament de la seva activitat. Encara que no ho explicita en absolut, la resolució dóna a entendre que Uber incorre en deslleialtat en prestar els seus serveis de manera enterament lliure, la qual cosa li permet oferir preus millors, a diferència de Taxi Deutschland, que està subjecta a la reglamentació continguda en la Llei sobre transport (terrestre) de viatgers.

I segona, que Uber ofereix transport i vehicle sense l'autorització que para això s'exigeix en la citada legislació sobre transport (terrestre) de viatgers, sense que a tal fi importi que aquesta empresa no ofereixi aquest servei per si mateixa, en limitar-se a intervenir perquè el transport acabi sent ofert per tercers, com vulgui que també Uber obté un benefici, el percentatge que s'estableix en les condicions d'ús i que acaba abonant l'usuari.

Qüestió de preu
Al meu entendre, el sector del taxi i moltes altres activitats empresarials i professionals, són percebudes per l'usuari o consumidor com un cost massa elevat. I aquí el taxista es veu atrapat, perquè no pot competir, ja que sofreix una regulació massa estricta i d'obligat compliment.

La solució, com en altres sectors, és dur a terme una transició de liberalització d'aquests serveis, com està passant en altres professions. No és només l'impacte de la tecnologia, és també una qüestió de preu. Si no és Uber, sortiran altres semblances i finalment aquest servei en pocs anys es prestarà d'una altra manera. És inevitable. Quan l'Administració faci un pas enrere, hi haurà més competència i baixarà el preu, però el taxista pagarà menys taxes i impostos, tenint un impacte positiu en la butxaca del consumidor.

Uber recorrerà, i si es confirmen aquestes mesures cautelars, haurà d'assumir la fallada. Però aquesta prohibició no arreglarà el problema d'aquest col·lectiu. Menys vendes, menys usuaris de taxi i menys ingressos. Això seguirà igual i empitjorarà. I no serà per Uber.
Avui et destaquem
El més llegit