El problemàtic registre de la jornada laboral

Una sentència recent del Tribunal Suprem aclareix una qüestió que estava provocant inconvenients a les empreses, sobretot a les petites, ja que Inspecció de Treball les obligava a portar a terme un control de la jornada laboral ordinària de tots els treballadors. A partir d'ara, les empreses ja no tenen la incertesa que s'havia creat arran de les inspeccions per no portar el control de la jornada ordinària dels treballadors a temps complet, donat que s'ha determinat que no és obligatori. Pensem que es tracta d'una bona notícia, ja que suposava una trava burocràtica més per a les empreses, que s'havien vist obligades a establir un sistema per tal de reflectir en un document la jornada diària que feien tots seus empleats.

Amb els treballadors a temps parcial ja s'anava fent, perquè així ho estableix l'Estatut dels Treballadors, però el nou requisit va originar més d'un problema a les empreses. Havien de tenir un control molt eficaç i, si no es tenia un sistema de fitxatge, requerir als treballadors a signar de forma diària, setmanal o mensual un document on es reflectien les hores treballades.

La decisió de la Inspecció de Treball de sol·licitar el registre de jornada de tots els treballadors va ser avalada per l'Audiència Nacional. Aquesta sentència va ser recorreguda i va ser la Sala IV del Tribunal Suprem que, en data 23 de març de 2017, va dictar una sentència, que canviava el criteri establert per l'Audiència Nacional i que resolia la controvèrsia generada per la Inspecció de Treball en exigir, i sancionar en cas de no tenir, aquest registre de la jornada laboral pels treballadors contractats a jornada completa.

Els magistrats assenyalen que no es pot imposar a l'empresa que porti a terme un control horari al qual no està obligada. En conseqüència, actualment, la Inspecció de Treball no pot sancionar a les empreses per no portar un registre de la jornada de treball ordinària de la totalitat dels treballadors contractats a jornada completa. Ara bé, sí que cal portar un control de les hores extres, en cas que se'n facin; informar a la representació legal dels treballadors (si n'hi ha) de les hores extres realitzades; i portar, en aquest cas sí, el control de jornada dels treballadors contractats a temps parcial (així com dels treballadors mòbils o desplaçats, els de la marina mercant i dels ferroviaris).
Avui et destaquem
El més llegit