Els quatre sectors de futur

Encara que aviat el PIB torni a créixer, no podrem dir que s'ha acabat la crisi mentre segueixi havent una taxa molt important d'atur. I això serà difícil perquè molts dels que l'han perdut no tornaran a fer mai més la mateixa feina que havien fet. Per això és tan important preguntar-se on es poden crear nous llocs de treball, encara que no sé si prous per a tothom.

No ens equivoquem amb polítiques voluntaristes o artificials. Cal que les noves activitats apareguin en sectors que fabriquin productes o donin serveis que responguin a necessitats reals de la gent, és a dir, que creïn valor per a la societat. Aquelles activitats que donen una gran oportunitat de negoci, però que no creen valor perquè estan basades en l'especulació o amb el negoci financer sense contacte amb l'economia real, només acabarien portant a una nova bombolla i, per tant, no són cap solució.

Em sembla que puc citar, una vegada més, quatre sectors que poden respondre a les necessitats que tindrem els pròxims anys:

1. L'evolució demogràfica europea porta a l'envelliment i un gran augment de la població que necessita un tipus de cura específica i, per tant, els productes i serveis per a la gent gran serà un sector amb un fort creixement.

2. L'esgotament de recursos energètics i la debilitat d'Europa en aquest tema ens obligarà (per molt que encara hi ha gent que no ho creu) a un esforç extraordinari d'estalvi i, sobretot, de millora de l'aprofitament de l'energia, cosa que donarà grans oportunitats de nous productes, nous sistemes de millorar l'eficiència, rehabilitació o reconstrucció de molts espais amb aquesta finalitat, i serveis específics per aconseguir-ho.

3. L'atracció del nostre país, tant per raons de clima com per aspectes culturals i artístics, ha crescut molt i no s'aturarà; organitzar bé l'atracció dels visitants o dels residents demana serveis de qualitat i preparació professional adequada. Cal entendre que l'atracció no és de tipus "turístic" sinó també per viure, per estudiar i per treballar.

4. El camp de les comunicacions digitals, que vol dir aparells i xarxes, però sobretot serveis, continuarà sent un sector en creixement que demanarà molta qualificació i moltes noves solucions.

Voldria acabar fent palès que en tots aquests camps que he citat el secret de l'èxit estarà en el capital humà i en la innovació, és a dir, en la capacitat d'imaginar noves solucions i després oferir-les amb una bona relació entre la qualitat i el cost.

Avui et destaquem
El més llegit