Els recursos amagats del coneixement

El coneixement ja no és una qualitat o una conseqüència dels processos de producció, avui en dia és un recurs que s'ha d'utilitzar de forma intensiva per aportar valor als productes i els serveis produïts. Pensa per un moment en com es gestiona a la teva empresa... Resulta xocant que no ens hàgim adonat de la necessitat d'articular programes èxplicits per la seva creació, difusió i protecció.

Des d'un punt de vista clàssic, dins de l'empresa, solem equiparà el coneixement com a font de riquesa a la propietat intel·lectual en forma de patent industrial o de millores en els sistema de producció, però més enllà del registre formal de la innovació concreta hi ha nivells més difusos que no corresponen a formules, algoritmes o esquemes sobre plànol.

Un exemple pot ser la pèrdua d'un empleat format i amb experiència dins l'empresa. Perdem un component integrat dins d'aquesta estructura productiva, que deixa un buit a omplir per un altre professional el qual s'haurà de formar i encaixar. És a dir, hem d'integrar un nou component a l'equip, formant-lo en les particularitats pròpies de l'empesa i el lloc de treball. Segons l'experiència en funcions i llocs de treball anteriors, la corba d'aprenentatge serà menor.

Més enllà de la formació, de la recerca o altres tipus d'innovació, existeix una vessant interna relacionada amb l'organització de l'empresa, amb entorns més flexibles on és fa un ús intensiu del coneixement, tot allò que impliqui desenvolupament: disseny, programari, enginyeria... i una vessant externa per intentar captar valor a través d'aliances amb els stakeholders amb qui interactuem:

• Busquem captar les necessitats del mercat a través de l'experiència de l'usuari i la proximitat del distribuïdor.
• Ens integrem al nou programa del nostre partner tecnològic per obtenir formació i consultoria per problemes específics de la nostra activitat.
• Reorganitzem el nostre departament de programació per donar una major llibertat als membres del equip. Recollim el seu feedback per agilitzar els projectes i reduir costos.

Implementar plans específics no només per crear valor a partir del coneixement, també per identificar-lo en les seves formes menys evidents, resulta imprescindible per guanyar robustesa com a organització i flexibilitat en un entorn de canvi permanent.

Avui et destaquem
El més llegit