Compleixen les empreses les lleis sobre igualtat i paritat?

“La igualtat no és negociable, és llei”. Amb aquest eslògan, l'Associació 50a50 llança la campanya Termòmetre Violeta de seguiment d'empreses en el compliment de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març,  i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, per la igualtat efectiva de dones i homes. L'elecció d'un termòmetre violeta com a logotip de la campanya es fonamenta en la figura del termòmetre com a símbol del grau de compliment de la llei i el color violeta com a color identificatiu de les dones, centre neuràlgic de l'estudi.

A través del seguiment de les principals empreses i institucions de determinats sectors, la campanya té com a objectiu posar sobre la taula la situació de la dona en les àrees de presa de decisions d'aquestes organitzacions, en els consells d'administració i en els comitès de direcció, perquè els principals agents de canvi empresarial i institucional prenguin consciència del grau de compliment en matèria de la Llei d'Igualtat.

L'anàlisi s'inicia amb l'examen d'una mostra de 50 empreses i organitzacions seleccionades aleatòriament d'entre les principals societats del sector alimentari. Cada any, s'anirà afegint un nou sector a l'estudi, alhora que s'actualitzaran les dades de les empreses dels diferents sectors analitzats en exercicis anteriors. S'ha volgut començar la campanya per l'estudi d'un sector que no s'hagués vist afectat per la crisi de la pandèmia, fet pel qual s'ha triat l'alimentació.

En l'ànim de l'associació hi ha el fet reconèixer públicament la bona feina d'aquelles empreses i institucions que hagin aconseguit el mínim del 40% de dones en el consell d'administració. Així mateix, es pretén conscienciar i empoderar les empreses i institucions que no compleixin encara amb la paritat, convidant-les a sumar-se al moviment de canvi global per aconseguir la igualtat que recomana l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte i també una oportunitat per a molts àmbits de l'economia, la política i les societats del segle XXI

A cadascuna de les empreses i institucions estudiades se'ls ha fet arribar una carta via correu electrònic detallant-los la posició que ocupen quant a compliment de la paritat en els consells, enfront de la resta de societats seleccionades, així com les conclusions de l'anàlisi realitzada. Acompanyant l'escrit s'adjunta un document de recomanacions de mesures per tenir en compte per aconseguir integrar la igualtat en l'entitat. A aquelles empreses que es troben lluny del compliment legal establert, des de l'Associació 50a50 s'ofereix suport desinteressat d'informació, formació i definició d'estratègies de cara a assolir la paritat.

Atès que l'anàlisi duta a terme es basa en informació pública, s'ha detectat al llarg del procés que certes empreses no disposen d'informació en clau de gènere sobre la paritat en els consells o comitès de direcció, la qual cosa s'ha registrat, per convidar-les a fer gala d'una major transparència cap als consumidors.

La igualtat efectiva entre homes i dones constitueix un repte i també una oportunitat per a molts àmbits de l'economia, la política i les societats del segle XXI. La missió de l'Associació 50a50 és treballar per avançar cap al compliment de l'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, en referència a la igualtat de gènere i paritat, centrant-se en l'objectiu d'aconseguir el 50% de representació femenina en els llocs de presa de decisions en institucions, organismes i empreses. En aquest sentit, la principal labor de les sòcies és influir en l'entorn per conscienciar de la necessitat i els beneficis de viure en un món 50a50, més just, més igualitari, més ètic i més transparent, on es compleixi la llei.

Més informació
La lluita invisible de les dones en la direcció d'empreses
Com més igualtat, menys dones STEM
Avui et destaquem
El més llegit