L’atur, una història interminable?

L’última xifra de l’informe del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) sobre l’Atur Registrat d’aquest últim mes de maig indica què és la dada més baixa des de fa 10 anys. Així i tot el còmput de l’atur en valor absolut actualment a l’Estat espanyol continua sent elevat, superant encara els 3 milions persones aturades, de les que 371.091 són a Catalunya. Individus sense feina i que no cotitzen a la Seguretat Social.

Si ens centrem més específicament en l’àmbit sectorial, podem veure que els sectors on més ha disminuït l’atur aquest últim mes de maig a Catalunya han estat el sector l’agricultura (-13,9%), el de la construcció (-9,6%) i el de la indústria (-6,0%). Per altra banda i en referència als territoris, les demarcacions de Lleida (-6,8%) i Tarragona (-4,9%) són les que han vist un descens major de l’atur. La tendència de l’atur és de baixada, però no ens hem d’oblidar que el problema del nostre país segueix sent el model d’ocupació obsolet que tenim.

"A Catalunya hi ha 212.882 dones que es troben a l’atur. Això passa perquè les dones ocupen més llocs de feina dins del sector dels serveis, el qual està més afectat per aquest problema"

L’altra realitat que encara hem de fer front i amb mesures més estrictes per les empreses és l’afectació de l’atur entre les dones. El nombre de dones desocupades segueix sent més alt que el dels homes, encara que ha disminuït en 76.311 dones aturades al mes de maig i es col·loquen en 1.828.679 dones, tot configurant el 59,4% del total de persones desocupades a Espanya. A Catalunya hi ha 212.882 dones que es troben a l’atur. Això passa perquè les dones ocupen més llocs de feina dins del sector dels serveis, el qual està més afectat per aquest problema. Per poder lluitar contra la desocupació de les dones hauríem de replantejar-nos les mesures que actualment estan implementades i no queda clar que la “jornada a la carta” que reflecteix el RD Llei 6/2019 d’1 de març de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació sigui una via de solució.

En aquest punt també m’agradaria fer menció del joves, que en el cas dels menors de 25 anys, representen el 7,8% del total d’aturats a l’Estat, que en xifra absoluta es tradueix en 240.259 persones i que cal destacar que dins d’aquest col·lectiu la xifra d’homes joves és més elevada que la de les dones.

Podríem fer unes valoracions de les dades de l’atur de manera positiva, dir que el nostre país està en una època de recuperació i creixement laboral, però hem de tenir present que és inadmissible que l’Estat espanyol mantingui un atur per sobre dels 3 milions de persones i, encara que la tendència és de disminució del volum de persones desocupades, cal estar molt a sobre d’aquesta situació i desenvolupar mesures eficients que facilitin la inserció laboral i evitar convertir l’atur en una història interminable.

Més informació
Catalunya, segon territori on més cau l'atur
Sant Cugat, la ciutat amb menys atur de l'Estat espanyol
La Setmana Santa rebaixa un 3,57% l'atur
Avui et destaquem
El més llegit