Fer tangible el factor humà

La funció de Recursos Humans ha estat sovint centre de polèmiques en àmbits diversos. D’una banda, existeixen reconeguts clixés socials, com ara que només serveixen per a contractacions, nòmines o per als temuts acomiadaments, i que fins i tot hem vist reflectits en pel·lícules com la protagonitzada per George Clooney, Up in the Air. D’altra banda, les mateixes organitzacions semblen dubtar de vegades de la rellevància d’una funció que encara no ha aconseguit gaudir d’una posició fixa en molts consells d’administració.

Des de la Fundació Factor Humà, una entitat dedicada des de fa 20 anys a la millora de la gestió de les persones a les organitzacions, promovem una visió diferent sobre una funció que segueix sent imprescindible malgrat l’aparició de conceptes tan de moda darrerament com la robotització o la Intel·ligència Artificial. Per aconseguir posar les persones realment al centre, des de la Fundació treballem perquè les organitzacions potenciïn aquelles pràctiques de Recursos Humans més relacionades amb el desenvolupament del talent i amb la motivació i que toquen el vessant més humà de la feina. Igualment, i malgrat que segueixen sent imprescindibles, procurem treure-li tant de pes a aquelles pràctiques de persones més relacionades amb el simple acompliment de la legislació laboral.

"Les mateixes organitzacions semblen dubtar de vegades de la rellevància de Recursos Humans"

Potser un dels grans obstacles que ha afrontat fins ara la funció de Recursos Humans ha estat el de fer tangible aquest vessant més humà en forma de resultats concrets. L’analítica de dades, la Business Intelligence o la Big Data són nous mantres en management que cada cop semblen més necessaris per poder fonamentar qualsevol presa de decisió.    

Buscar maneres d’objectivar l’impacte de les decisions sobre persones en els resultats del negoci i en el conjunt de l’organització hauria de ser present a l’agenda de qualsevol professional de l’àmbit. Precisament, aquest ha estat un dels motius que ha portat la nostra Fundació a llançar el Baròmetre del Factor Humà: una eina digital d’anàlisi i d’autodiagnòstic dissenyada per obtenir informació sobre el nivell d’acompliment d’una sèrie de principis que ajuden a la millora dels entorns de treball. Es basa en un manifest en forma de decàleg que la mateixa Fundació ja va presentar l’any 2013, elaborat de la mà dels millors experts en la matèria i que, de manera àmplia, il·lustra com ha de ser una adequada gestió de persones a les organitzacions que fomenti entorns laborals estimulants i motivadors.

"Buscar maneres d’objectivar l’impacte de les decisions sobre persones en els resultats del negoci hauria de ser present a l’agenda de qualsevol professional de l’àmbit"

Creiem que el Baròmetre és una iniciativa interessant de liderar des de Recursos Humans però té una vocació global sobre la gestió de l’organització. Orienta en aspectes molt diversos i en temes que d’entrada poden resultar més o menys tangibles: ètica, igualtat, desenvolupament, transparència, salut, retribució, flexibilitat, innovació... Utilitzar-lo acaba facilitant un mix de resultats que quantifiquen allò de vegades invisible però que totes i tots tenim clar que impacta directament en el negoci: el benestar de les persones que el fan possible.

Per mitjà d’aquesta eina digital que conté objectius, evidències i indicadors i que té forma de qüestionari, és la mateixa empresa o organització la que analitza, diagnostica, consensua i estableix els seus punts forts, les seves àrees de millora i les accions a emprendre per avançar i tenir un profund coneixement sobre ella mateixa. Alhora, els resultats obtinguts poden comparar-se amb la mitjana d’altres organitzacions i és molt recomanable la seva utilització periòdica per copsar l’evolució obtinguda en els aspectes on s’hagi decidit centrar l’acció.

"El Baròmetre és una iniciativa interessant de liderar des de Recursos Humans però té una vocació global sobre la gestió de l’organització"

Tanmateix cal dir que el Baròmetre del Factor Humà és una eina que tot just enguany ha començat a rodar. La participació de cada cop més empreses i organitzacions l’ha d’ajudar a créixer, a esdevenir un referent més rellevant i a potenciar la seva capacitat transformadora. En una societat mancada de bons exemples de compromís amb el factor humà, la participació d’una massa crítica suficient d’empreses i organitzacions en aquest projecte servirà alhora de brúixola per a moltes altres. Us animo a començar a treballar-hi!

Més informació
La Fundació Ampans s’endú el 9è Premi Factor Humà
Celebrem el talent
Treballar en empreses que facin el bé
Avui et destaquem
El més llegit