L’equip guanyador

Sovint ens preguntem, què s’ha de fer per tenir menys conflictes en la relació entre les persones, dins l’empresa? Potser el conflicte va lligat a les persones de la mateixa manera que la comunicació és la base de la seva relació. Segurament els conflictes no es podran evitar però la velocitat de resoldre’ls és important i aquesta dependrà dels nivells de confiança previs en la relació.

"Segurament els conflictes no es podran evitar però la velocitat de resoldre’ls és important i aquesta dependrà dels nivells de confiança previs en la relació"

Quanta energia i temps que es perd en els conflictes, desgast per a les persones i relacions malmeses. Una lluita d’interessos i “egos” que no beneficia a ningú i que perjudica a molta gent, i fins i tot a clients.

Disposar d’un equip que funciona, encara que no exempt de conflictes, és un gran repte, doncs primer l’haurem de construir, després guiar i finalment desenvolupar. Però anirem més enllà si li donem una missió diferent, amb un sentit i assoliments desitjables, i fomentant que sigui transversal més que lineal.

Més info: La salut mental a les empreses

Un cop l’equip estigui en marxa procurarem que sigui un equip guanyador, que sigui capaç d’operar de manera autònoma, amb objectius comuns i compartits pels seus membres, amb comportaments que ajudin a expressar-se de manera lliure per arribar a consens, amb confiança mútua entre ells, que es donin suport i busquin la millora contínua. Que aprenguin fent, compartint i practicant.

La viabilitat de les empreses requerirà cada vegada més tenir prou agilitat en els seus processos, per adaptar-se als requeriments dels seus clients, promovent una manera diferent d’estar organitzades, per equips transversals en lloc de departaments i àrees funcionals. I per això serà possible que l’organització compti amb equips ben desenvolupats, que siguin capaços de funcionar de manera col·laborativa, sense jerarquies, i comptant de bona autonomia per aconseguir els seus reptes. Aquests equips necessitaran disciplina emocional, treballar de manera humana i fomentar la responsabilitat professional.

"Aquests equips necessitaran disciplina emocional, treballar de manera humana i fomentar la responsabilitat professional"

Més que mai serà necessari disposar d’una bona dosi d’intel·ligència emocional, més enllà de la intel·ligència lògica i operativa, on la capacitat de relacionar-se entre companys/es sigui essencial per treballar en aquests equips guanyadors. I quan apareguin els conflictes, benvinguts siguin, perquè els resoldrem i en traurem bons aprenentatges.

Més informació
Els reptes del 'workplace'
El què no s’explica del treball saludable
Avui et destaquem
El més llegit