El que no s’explica de la gestió del canvi

Canvis de mentalitat en les persones impulsen una nova realitat social, amb els millenials al capdavant. Per les noves generacions el capital social passa a jugar un paper important en el lloc on treballen i també en els productes i serveis que usen: el 86% dels millenials, que és la major part de la força de treball actual, pensa que l’èxit empresarial s’ha de mesurar més enllà dels acompliments financers.

Aquest fet porta bàsicament a les organitzacions a adaptar-se i  enfrontar-se a dos reptes: Primer, voler ser percebudes de manera diferent, una empresa que sap combinar el creixement dels ingressos i guanys amb la necessitat de respectar el seu entorn. Segon, ser jutjades per les relacions amb els seus treballadors, els seus clients i les seves comunitats, una nova responsabilitat que porta a les empreses a posar cura en com es relaciona amb cadascun.

Els avenços en digitalització, que es comprometen avui dia les empreses, en seran l’excusa que promourà canvis saludables pels  treballadors, fomentant l’equilibri entre la seva productivitat i el seu benestar. Perquè un treballador content i motivat és un treballador compromès amb la seva empresa, un ambaixador de la seva marca. I al revés, que podria arribar a passar? Doncs que l’empresa comenci a tremolar...

Si l’empresa vol promoure canvis que les persones els entenguin ha de tenir les idees, els objectius clars i saber-los comunicar; ser transparents i fidels amb els seus propis valors i tarannà. Autenticitat i congruència són motors que faciliten que les persones s’alineïn i actuïn en conseqüència. No demanem a les persones a fer coses que ningú les entén, i menys que no se les creguin.  Això ja no es porta.

Saps quina és la diferència entre convèncer i persuadir: “Em podran convèncer per la lògica que u més u és igual a dos. Però emocionalment fins i tot em podran arribar a persuadir que u més u és igual a 3”. Gestionar el canvi és mobilitzar les emocions de les persones. Els processos es poden anar perfeccionant cada dia, des de la perspectiva lògica, però l’aportació de les persones va molt més enllà, és relacional, és emocional.

"Gestionar el canvi és mobilitzar les emocions de les persones"

Caldrà potenciar l’optimisme i les bones relacions entre les persones i els equips. Cuidar el seu talent i creixement professional. Preguntar els sovint com de compromeses i satisfetes es troben amb la seva empresa, que doni sentit a la feina, reptes i assoliment  ja hem parlat a talent agile, i per què el principal agent facilitador de canvis serà fer-los protagonistes. I si a més, ho fan jugant (gamificació) facilitarem aprenentatges i  seran més productius.

Més informació
Talent 'agile'
Trencant el cercle
La política de la felicitat
Avui et destaquem
El més llegit