La formació, la clau en l’economia del coneixement

Comença un nou curs acadèmic, aquesta setmana els alumnes tornen a l’escola i en pocs dies els estudiants universitaris i de Formació Professional als seus centres. És un bon moment per recordar que el talent de les persones i la seva formació és un dels elements cabdals de tot col·lectiu humà per entomar els desafiaments propis de l’economia i la societat del coneixement.

"El talent de les persones i la seva formació és cabdal en tot col·lectiu humà per entomar els desafiaments de l’economia i la societat del coneixement"

La formació cal tractar-la com un desafiament estratègic en tot col·lectiu, país, capdavanter, arran dels desafiaments arrelats en els grans canvis que s’han anat concretant en els darrers anys. Uns canvis que han variat substancialment la forma de relacionar-nos, treballar, produir, decidir i consumir. Canvis impulsats pel progrés tecnològic i científic, en un marc de deteriorament del medi ambient que obliga a assumir, amb convicció, els objectius de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Així doncs la formació cal entomar-la no només en els aspectes instrumentals, sinó el que és més important encaminada a potenciar la capacitat d’abstracció, aprendre a aprendre i aprendre a desaprendre, i a la vegada a saber aplicar els coneixements.

Més info: Tecnologia, competència i talent

Per assolir els nous reptes que afronta la formació, cal tractar simbiòticament les necessitats del model productiu, propi de la societat del coneixement, amb les d’assegurar l’aportació de valor i l’ocupabilitat de les persones al llarg de la seva vida. En conseqüència, la formació ha de focalitzar-se en desenvolupar la capacitat d'observar, analitzar, raonar, proposar i saber aplicar. Comprendre i aplicar els potencials de les tecnologies digitals i els canvis socials als quals estem sotmesos, el que fa imprescindible, saber actuar utilitzant simbiòticament les ciències socials i el mètode científic. Una formació que alhora ensenyi a afrontar els reptes que presentarà el desenvolupament vital personal i col·lectiu, assumint els deures ètics universals, aportant una visió global, transcultural, cosmopolita, i possibilitant la comprensió del rerefons dels conflictes i reptes humans.

La formació, però, no s’ha de focalitzar només en aquella que permetrà al seu dia accedir al mercat laboral, en èpoques de canvis accelerats esdevé indispensable potenciar la formació continuada amb una oferta de qualitat, ajustada a les necessitats de les empreses i als canvis dels models productius. Una formació que s’hauria de desenvolupar sincrònicament amb la formació ocupacional, prestant especial atenció als aturats de llarga durada, per incrementar les seves habilitats i coneixements.

"S'ha de facilitar que els professionals de les empreses participin en el desenvolupament dels plans d'estudi per configurar les millors comunitats educatives"

En aquest nou inici de curs, tot desitjant èxit a tota la comunitat educativa, també cal reclamar al món productiu, que recordi que la interacció i la cooperació, de manera continuada, entre els centres formatius i les empreses esdevé un requisit indispensable per assolir la millor formació. Una col·laboració que ha d’aplicar-se en el disseny i la implantació, tot facilitant, alhora, que els professionals de les empreses participin en el desenvolupament dels plans d’estudi per configurar les millors comunitats educatives, aquelles que busquin l’excel·lència, des de l'heterogeneïtat,  amb la mirada posada en l’esdevenidor.

Més informació
Recerca i col·laboració pública privada
Progrés i ètica: Del plàstic a la I.A
Avui et destaquem
El més llegit