A l'inici d'un nou any i una nova dècada

Ha començat un nou any, amb ell, afloren projectes, intencions i iniciatives que tenen per objectiu millorar els posicionaments personals i, en alguns casos, els col·lectius. Gairebé un fet que es repeteix cada any en un ambient de consum exagerats. Poques són les variacions interanuals. Ara bé, aquests 2020 s'inicia amb tendències preocupants pel risc de pèrdua de la privacitat, pel baix creixement i per les perspectives incertes i fràgils que dibuixen l'ombra de possible recessió, tal com apuntà l'OCDE que alertava que "s'està consolidant, de forma preocupant, el creixement econòmic".

El nou any s'inicia doncs, amb un marc de desenvolupament extremadament complex, el qual està delimitat per tres components: la tecnologia que redefineix i qüestiona el treball dels humans, per la intel·ligència artificial, el 5G que permet la telepresència, el processament massiu de les dades, i la creixent importància de la ciberseguretat. La desigualtat i precarietat, originada per una globalització asimètrica, que està generant protestes a diversos països no exemptes de certs nivells de violència. I, en tercer lloc, pel canvi climàtic que afecta, de forma significativa, a la salut de les persones i té efectes devastadors en tot el planeta, molt especialment en comunitats agrícoles de certs països per les importants precipitacions fora de la temporada de pluges i per llargs períodes de séquia.

"Un nou any, una nova dècada, en el que en la que no faltarà treball, faltaran els perfils professionals escaients"

L'omnipresència de la tecnologia, la inacceptable enorme desigualtat que genera exclusió i el canvi climàtic, són tres components que obliguen i a grans canvis en els processos productius, relacionals i de prestació de serveis. Uns fets que requereixen un gran nombre de nous perfils especialitzats, especialment tècnics, dissenyadors, científic i especialistes en ciències socials. Nous llocs de treball que permetran afrontar els desafiaments associats als nous reptes i alhora gaudir de les oportunitats pròpies dels grans canvis amb la mirada en posada en preservar i millorar la qualitat de vida dels humans.

Un nou any, una nova dècada, en la que no faltarà treball, faltaran els perfils professionals escaients. El coneixement i el capital humà es dibuixen doncs com les bases imprescindibles per disposar d'un model productiu competitiu, innovador, sostenible i capaç d'assegurar treball estable i ben retribuït tot preservant l'estat de benestar. Consegüentment, esdevé requerit assumir que el canvi esdevé un desafiament indefugible i que disposar d'un bon sistemes formatiu és imprescindible. Un sistema que assumint la importància de les humanitats i el mètode científic, s'ajusti als requeriments de la societat present de forma simbiòtica amb les exigències de futur, tot entenent, a la vegada, que aprendre, no sols s'assoleix llegint, escoltant, experimentant i observant, també esdevé imprescindible estimular la voluntat de superació i l'ambició de millorar, de superar reptes i d'assolir èxits amb lleialtat i respecte als altres potenciant el millor de les persones i desplegant tot el seu potencial. Un sistema formatiu desconnectat de la societat no és un bon presagi de futur.

En aquest escenari l'adquisició de coneixements hauria de desenvolupar-se simbiòticament amb adquirir les actituds associades a assumir compromisos i afrontar contratemps per aconseguir l'excel·lència en les activitats, a donar el millor de nosaltres mateixos i, a la vegada, a assumir amb naturalitat la incertesa pròpia d'una dècada on gairebé tot variarà.

Les persones hem d'adquirir la fortalesa arrelada en saber escoltar i observar, i en la capacitat de sobreposar-se a l'adversitat, entenent que la seguretat plena no existeix i que és impossible tenir-ho tot. Esdevé necessari assumir que superar dificultats ens permet aprendre i millorar, adquirir experiència per entomar desafiaments no predefinits.

"Hem d'educar en l'esforç, en saber entomar amb optimisme i determinació els desafiaments associats als canvis, a la incertesa o a les dificultats"

Aquesta dècada que iniciem obliga a interioritzar amb plenitud la necessitat d'educar en l'esforç, en saber entomar amb optimisme i determinació els desafiaments associats als canvis, a la incertesa o a les dificultats. El progrés social vol persones capaces d'innovar tenint cura del planeta i millorant la qualitat de vida i l'entorn. Una nova dècada en la qual hem de treballar per vertebrar un món més just, més sustentable i menys desigual. Un món que requereix menys impuls i més reflexió i aprenentatge. 

Més informació
Economia digital i sostenibilitat
La formació, la clau en l’economia del coneixement
Tecnologia, competència i talent
Avui et destaquem
El més llegit