Una pell nova

La nostra societat està canviant a gran velocitat, i malgrat això, el món empresarial i econòmic continua aferrat a maneres de fer molt antigues. 

Els codis de conducta del poder estan dissenyats per a projectar domini i superioritat; la sensibilitat i la permeabilitat s’acostumen a veure com a febleses. I amb aquesta fórmula, les esferes de poder s’han preservat durant segles com un entorn endogàmic, homogeni, i per damunt de tot, jeràrquic. 

"Les esferes de poder s’han preservat durant segles com un entorn endogàmic, homogeni i jeràrquic"

El món empresarial es troba, en realitat, en un moment apassionant, doncs té una pell antiga, que continua sent la dominant, i alhora està generant una pell nova, més porosa i més connectada amb els interessos que no són els propis. 

La pell antiga s’està adonant que perd terreny, i encara lluny de sentir-se esquerdada, comença a veure que hi ha nous llenguatges i noves maneres de connectar-se que poden deixar-la amortitzada en poc temps. El poder vertical de la jerarquia està cedint terreny al poder horitzontal de l’estructura en xarxa. Un poder més difícil d’organitzar, però infinitament més ric. 

Una part molt important del món empresarial i econòmic comença a acceptar que ja no és admissible crear lobbies que defensin exclusivament els seus interessos, que cal connectar-se amb les preocupacions de la societat i generar un impacte positiu pel bé comú. 

Més info: Bellesa i cultura

L’objectiu de les societats que funcionen hauria de ser la construcció d’entorns veritablement meritocràtics, on el talent sigui l’única variable a considerar. Cada vegada és menys important a quina família pertanys, a qui coneixes o en quins entorns d’elit t’has educat. Allò veritablement important quan comences a treballar és què saps fer i com ho fas. I a mesura que passen els anys, tenir estructurada una idea del món que et faci de guia. 

La nostra tradició associativa i la força de les xarxes socials està possibilitant que persones de molts diversos àmbits, però amb un marc mental similar, ens estiguem connectant amb una gran facilitat. El que ens uneix és la intencionalitat i la manera en la qual ens projectem en la nostra activitat professional. 

"Allò veritablement important quan comences a treballar és què saps fer i com ho fas"

En determinats moments històrics sorgeixen corrents econòmics i moviments artístics que propulsen les societats. El que sembla fruit de la casualitat no ho és en absolut; és conseqüència d’un procés de connexió de moltes voluntats i talent. Les grans oportunitats sorgeixen a través de lideratges ben preparats professionalment que es connecten. 

Hauríem de ser capaços d’enfortir aquestes connexions i articular una acció coordinada dirigida a millorar-nos com a societat. Tenim l’oportunitat de replicar el miracle que va viure Barcelona a finals del segle XIX, quan gràcies a un enorme esforç col·lectiu va cristal·litzar una nova consciència que es va projectar de manera excel·lent en la indústria, l’urbanisme, l’arquitectura, l’art i la literatura. 

Els agents del món empresarial i econòmic tenim una gran responsabilitat. Jo estic bolcada a generar canvis que ens propulsin i busco còmplices que m’hi ajudin; professionals de perfils diversos que tinguin ganes d’aportar. 

Necessitem una pell nova; anem per feina. 

Més informació
Dones, Homes i Poder
Cal fer autocrítica: eleccions a la Cambra
Avui et destaquem
El més llegit