Arriba la Internet de les dades: repensa el teu negoci

Internet és un flux constant d’informació que amb el temps ha anat ampliant i sofisticant les seves fonts, i cada cop que hi ha canvis en el volum i naturalesa de la informació disponible s’obre l’oportunitat de repensar processos i models de negoci. Amb l’aparició de les xarxes socials el flux digital, fins aleshores molt corporatiu i formal, es va veure complementat per les aportacions ciutadanes. La xarxa es va omplir d’opinions i sectors com el turisme, la política o els mitjans de comunicació van quedar profundament modificats. Ara la gent tria hotel abans per les opinions dels qui ja hi han estat que no pas pel nombre d’estrelles, i saber gestionar aquestes opinions ha donat peu a monstres com TripAdvisor o Booking que en menys de deu anys han reintermediat de manera radical un sector tan estratègic com el turisme. Booking ha arribat a gestionar prop del 80% de les reserves hoteleres a Espanya, i a cada operació es queda amb una comissió que oscil·la entre el 17% i el 20%. Haver detectat que hi havia un nou flux d’informació disponible, les opinions, i haver entès quins nous processos eren possibles va permetre repensar un dels sectors d’activitat econòmica més importants en l’estructura del PIB del país. L’arribada de les opinions ha obligat, en general, a repensar el màrqueting, la publicitat, les relacions públiques, els serveis de post-venda i de pre-venda i un munt de coses. Un nou flux d’informació disponible que ha modificat de manera sensible tant els negocis com la societat.

"L’arribada de les opinions ha obligat, en general, a repensar el màrqueting, la publicitat, les relacions públiques, els serveis de post-venda i de pre-venda i un munt de coses"

Ara tornem a estar al bell mig d’un d’aquests moments en què acaba d’aparèixer un nou flux d’informació disponible, i per tant, davant l’oportunitat de repensar els nostres processos i els nostres models de negoci. O davant el risc que ho faci algú altre. Si la darrera etapa es va caracteritzar per la informació que provenia de les opinions, ara estem vivint el creixement exponencial de la informació que prové de les dades. Perquè ara tot genera dades, i cada cop hi ha més capacitat de recollir-les, processar-les i mirar de fer-les servir. Els nostres telèfons mòbils generen dades, les nostres targetes de crèdit generen dades, la nostra activitat a les xarxes socials genera dades, i amb els nous sensors que aviat ho inundaran tot estem molt a prop que els rellotges, els trens, els semàfors, els cotxes, els contenidors, els endolls, la roba i gairebé qualsevol objecte del nostre entorn també generi dades. Si acceptes que un cotxe pot conduir tot sol vol dir que acceptes que una màquina dotada amb sensors és capaç tota sola de recollir prou dades per interpretar què passa al seu voltant en temps real i prendre decisions immediatament. Ja no es tracta de gestionar a partir d’opinions, sinó a partir de dades en temps real. Toca tornar a pensar els negocis. Quines dades ets capaç d’obtenir?, i què ets capaç de fer si tens aquestes dades? I el més rellevant: ets capaç de fer-ho en temps real? (tant obtenir-les com fer-ne quelcom i reaccionar).

Més info: No ho saps, però la quàntica està afectant (molt) els negocis

Els responsables de les cadenes de televisió ja no et preguntaran quins programes t’agraden (massa gent jurava que mirava els documentals de La 2): abans que la teva opinió prefereixen la dada precisa que obtenen del teu descodificador, amb la qual saben exactament què mires minut a minut. Per molt que diguis el contrari. Si ets un laboratori farmacèutic, ets capaç de saber en temps real que el meu pare està patint una pujada de sucre? I si ho saps, quant tardarà un metge a trucar-lo? I depenent de la gravetat del cas, quant temps tardaràs a avisar una ambulància? El detonant d’aquest servei no és l’opinió del meu pare, sinó la dada que ha generat un sensor al canell del meu pare. De trucar al metge perquè et sembla que no et trobes massa bé, a què et truqui ell perquè segons les dades que li arriben diu que no et trobes massa bé. Hi ha moltes coses que gestionàvem en base a opinions, i ara ens hem de plantejar com les gestionarem si podem tenir accés immediat a les dades escaients.

"Ja no es tracta de gestionar a partir d’opinions, sinó a partir de dades en temps real"

L’arribada de l’anomenada internet de les coses; el desplegament de les xarxes 5G que augmenten de manera exponencial el nombre d’objectes que es poden connectar i fan que les seves dades arribin de manera gairebé instantània; l’evolució dels algoritmes i la intel·ligència artificial que permeten processar tota aquesta informació de manera eficient i escalable... arriba l’oportunitat d’obtenir dades en temps real i fer-les servir també en temps real. Què tens previst fer amb això al teu negoci?

Més informació
Sharon Biggar: "El comportament de l'usuari és més important que la seva opinió"
L’art de jugar a connectar persones
Avui et destaquem
El més llegit