Gestionar en temps de VUCA!

Si hi ha un factor clau per la supervivència d'una empresa, és la capacitat d'evolucionar i d'adaptar-se al context en què desenvolupa la seva activitat. Si fa uns anys l'evolució lògica d'un sistema empresarial implicava projectar escenaris lineals i previsibles, on les empreses no només sabien on estava el seu mercat sinó que sabien que durant els següents anys continuaria allà, ara ja no és així. La planificació estratègica a mig i llarg termini va fer aigües, donant pas a la recerca d'instruments de gestió flexibles, adaptatius i de ràpida aplicació per tal de fer front a temps líquids o, tal com es coneix actualment, per fer front a entorns VUCA: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity.

El món en què vivim canviarà cada vegada amb més celeritat, serà cada vegada més imprevisible, complex i difícil d'interpretar. Aquest acrònim anglosaxó, d'origen militar, s'ha traslladat a l'àmbit de la direcció i del lideratge empresarial per descriure l'actual entorn en què s'han de desenvolupar les nostres empreses i que, de fet, es dóna en tots els àmbits de la societat.

Els temps VUCA marquen l'economia, la societat i la política. Les estructures clàssiques de tot ordre, ja siguin d'organització, de relacions laborals, de relacions comercials, creditícies, administratives, formatives, etc., responen a models estables del passat que no donen solució als nous paradigmes que estan plantejant aquests temps.

Les empreses que han superat el període 2008-2015, i les que han nascut durant el mateix, han hagut de fer molts canvis interns, tant organitzatius com de cultura empresarial, en la majoria de casos en condicions adaptatives extremes. I ho han fet aplicant una gestió diferent en la mateixa organització, amb innovació i disposats a resoldre situacions desconegudes fins al moment.

Això passa per tres compromisos bàsics: El primer, el compromís amb la plantilla. Cal engranar amb certa urgència les noves generacions amb generacions acostumades a velocitats de canvi força més lentes. Crec que és temps per als joves, els hem de fer confiança i integrar el gran potencial adaptatiu en què han crescut amb equips amb experiència professional.

En segon lloc, el compromís amb els clients. És necessari entendre i atendre les seves expectatives canviants. Els models de negoci clàssics estan sent substituïts per nous models que aprofiten la rapidesa i la reducció de costos en la prestació del servei. En definitiva, s'accelera allò que ja sabíem. Que qui manarà empresarialment és qui té el client i no qui produeix el bé o el servei. Mirem si no el que passa amb Amazon. De vendre llibres ha passat a ser una empresa logística que reparteix el 20% de les mercaderies del món i, en tenir el coneixement del client, pot acabar controlant qualsevol altre producte o servei.

I el tercer compromís és amb la societat. L'empresa no pot evolucionar sense una correlació directa amb el seu entorn més proper. A la Cecot sempre hem defensat que cal un país més orientat a l'empresa com a motor d'ocupació i generació de riquesa, però vinculat directament amb polítiques de cohesió social.

I un tema que no podem obviar: les empreses dels temps VUCA han d'estar obertes a cooperar amb transparència amb altres companyies sempre que sigui necessari per assolir una posició competitiva. Això és especialment important en l'àmbit de la internacionalització, on cal dimensió empresarial per obrir mercat o implantar-se en altres països.

A Catalunya hi ha 4.500 multinacionals de diferents dimensions que competeixen a escala global i que, en alguns casos, ho han fet possible gràcies a constituir models col·laboratius flexibles o agrupaments societaris específics per a un objectiu, i poder competir en un mercat global. Una recomanació, aquesta de cooperar amb transparència amb altres, que faria extensiva a àmbits com el polític o l'educatiu.
Avui et destaquem
El més llegit