Indústria 4.0. Suport a les PIME’s industrials

Fa més d’un any que a la Fundació per la Indústria 1559 estem treballant en un il·lusionant projecte: impulsar un programa de mobilització de les PIME's industrials catalanes per adaptar-se a la I4.0. El passat 24 de gener, el president de la Fundació, Josep Roca, i la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, varen firmar un conveni de col·laboració per ajuntar esforços en el programa ProACCIÓ 4.0. Aquell mateix dia, a la Fundació, organitzàvem la primera jornada, Sóc una PIME industrial. Com m’adapto a la Indústria 4.0?, a la qual van assistir més de 100 persones.

Aquest dimecres organitzem la segona amb títol Suport a les PIME’s industrials per adaptar-se a la Indústria 4.0 en la que hi participaran experts d’Alemanya, Itàlia i el País Basc, que ens explicaran les seves experiències en el suport a les PIME’s industrials per adaptar-se a la I4.0, i també experts catalans, sent una sessió molt orientada a l’aprenentatge de tots els agents amb aquesta única finalitat.

Els alemanys van ser els creadors del concepte I4.0 i el 2011 començaren a treballar per promoure la informatització de la fabricació, i molt especialment orientats a les PIME’s. Conèixer l’experiència del pioner sempre és interessant.

"Recordem que els alemanys van ser els creadors del concepte I4.0 i el 2011 començaren a treballar per promoure la informatització de la fabricació"

En aquest context, aprofito per recomanar l’informe Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies, elaborat pel prestigiós acateh, acrònim alemany de la National Academy of Science and Engineering.

En el marc de la política de la UE Pan-European network of Digital Innovation Hubs (DIHs) Itàlia té, actualment, 36 DIH operatius, majoritàriament de caràcter regional. España en té 51 de DIH operatius, però només dos són regionals: el DIH de Les Illes Canàries i el del País Basc. La resta s’enfoquen a alguna tecnologia o a algun sector concret. A Catalunya n’hi ha 13 d’aquestes característiques. 

Coneixerem l’experiència del DIH Piemonte, que ofereix un itinerari de col·laboració a les empreses locals per acompanyar-les, en el menor temps possible, en el procés de transformació digital.

Esmentava el DIH del País Basc com un dels dos espanyols amb orientació a donar suport a les empreses del territori, com el del Piamonte, i en aquest cas coneixerem l’experiència de les empreses basques rebent aquest suport.

Per saber com ho estem fent a Catalunya, comptarem amb l’aportació de dues institucions claus en el suport a les PIME’s industrials per adaptar-se a la I4.0: ACCIÓ i Eurecat.

Des de la Fundació volem recordar que si els anys 80's, entre tots, vàrem aconseguir introduir la qualitat com actitud, amb la campanya "la feina mal feta no té futur, la feina ben feta no té fronteres", també podem aconseguir que l'adaptació a la I4.0 ho sigui.

Avui et destaquem
El més llegit