Invertir en el futur

Vivim temps agitats, amb una societat interrelacionada i complexa, formada per persones i organitzacions diverses que necessiten més coneixement mutu i empatia. Si tots dediquéssim més temps a explicar qui som, què fem, per què ho fem i a escoltar el mateix de les persones i entitats que ens envolten, entendríem millor com evoluciona la societat i trobaríem més fórmules de col·laborar. Partint d’aquesta convicció, moltes empreses i persones empresàries sentim que tenim un compromís moral i social, voluntàriament adquirit, amb les noves generacions per tal de traslladar-los quina és la nostra feina, moltes vegades més enllà de la variable econòmica.

No ens podem permetre que l’empresa es percebi com una realitat llunyana a les persones, ni que s’associï únicament als beneficis i les grans corporacions, perquè si deixem que els joves només pensin d’aquesta forma estem limitant la seva capacitat d’aportar valor de futur a la societat, ja sigui com a treballadors, autònoms, fundadors, directius o líders de microempreses o grans companyies.

Després de 10 anys d’activitat del programa Escola i Empresa, on empresaris i empresàries, de forma desinteressada, han anat a centres escolars a explicar què és el que fan, sabem que professorat i alumnat aprecien i agraeixen aquestes converses. Les motivacions de les persones per ser empresàries, la descripció del seu dia a dia, les moltes hores treballades i les decisions difícils de prendre, però també les satisfaccions i els èxits, ajuden els i les estudiants a visualitzar aspectes de la vida a l’empresa i del seu paper en la societat, des d’una perspectiva diferent a la que és habitual.

A Europa, les economies més competitives i igualitàries porten anys dedicant temps i recursos a compartir la missió empresarial amb el conjunt de la societat

Coneixem, perquè hem preguntat a professors i ponents, que la imatge que els alumnes tenen de l’empresa no és dolenta, malgrat que queden alguns prejudicis que la vinculen principalment amb diners i poder. Molts dels estudiants la veuen encara lluny i només pensen en ella com a destí laboral d’aquí a uns anys, però tenen curiositat per conèixer, més encara si en el seu entorn geogràfic o personal hi ha un referent proper.

En aquest sentit, la crisi econòmica derivada de la pandèmia ha estat un cop de realitat per a molts estudiants, ja que ha posat davant dels seus ulls empreses obligades a tancar, llocs de treball destruïts i un desafiament a la gestió tradicional de molts negocis en segments com el turisme, la restauració o el comerç.

A Europa, les economies més competitives i igualitàries porten anys dedicant temps i recursos a compartir la missió empresarial amb el conjunt de la societat. Conscients que l’empresa té una transcendència que va més enllà de la vessant econòmica,  aquest països inverteixen en la creació d'una cultura empresarial transparent i inclusiva, realista però motivadora. Nosaltres també creiem en aquesta necessària imbricació del món de la empresa i la societat. Un canvi  que requereix la implicació de tots.

Més informació
La nova universitat, molt més que formació
Per què han de decidir les pimes el seu futur?
Avui et destaquem
El més llegit