Les dones marquen noves regles de joc a la Cambra

Amb el lema Ara, totes endavant, pel canvi real també a la Cambra ens presentarem a les eleccions a la Cambra de Comerç. Som nosaltres i molts d’altres que tenim el ferm propòsit d’aconseguir una veritable transformació d’aquesta institució clau pel teixit empresarial. És el moment, el país no pot esperar, la renovació és urgent.

Fa molts mesos que des de l’Associació 50-50 estem treballant per fer un pas endavant i presentar-nos a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona amb l’objectiu que el ple de la Cambra estigui constituït pel 50% de dones entre les millors empresàries i professionals – directives de Barcelona. Perquè és necessària una transformació d’aquesta institució i el veritable canvi està en les nostres mans. Si s’han de fer coses noves, ha d’haver nova gent amb noves formes de fer i altres punts de vista. Les dones hem de contribuir des dels òrgans de decisió de les institucions. El nostre país ho necessita. I també és una crida en termes globals, com es recull a l’Objectiu Cinquè de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Ens estem jugant el futur i per això vam decidir fer un pas endavant pel canvi real a la Cambra.

" Si s’han de fer coses noves, ha d’haver nova gent amb noves formes de fer i altres punts de vista"

Ja fa més d’un any, el setembre del 2017, vàrem presentar el programa electoral que consistia bàsicament en un relleu generacional i una renovació equitativa per garantir la diversitat i aconseguir la transformació de la institució cap a un model basat en la transparència, la bona governança, l’eficàcia i l’eficiència amb la finalitat que la Cambra fos representativa del teixit empresarial català, format en un 94% per les pimes i les micro empreses. Tot això legitimat per una participació massiva de l’electorat que fins aleshores no arribava a l’1,9%.

Hem creat tendència i podem dir que el discurs de l’Associació ha triomfat en tot el seu sentit. Avui ja ningú nega que és important una renovació, un canvi generacional i que hagin un 50% de dones en el ple de les Cambres. Doncs com tots sabem, el teixit comercial català està format en un 75% per dones i el teixit empresarial avui és en un 45 % femení.

"El teixit comercial català està format en un 75% per dones i el teixit empresarial avui és en un 45 % femení"

Les dones volem entrar a la Cambra a treballar, a decidir, a col·laborar en un lideratge compartit el 50% a 50%. Nosaltres, les dones, volem servir a la Cambra i no “servir-nos d’ella”. És una institució puntal a Barcelona i cal revitalitzar el seu rol. Donar-li el sentit que té la seva existència: representar a tots els empresaris, grans, petits, micros i autònoms.

També servir i donar orientació al sector empresarial, acompanyant-lo en la renovació tecnològica i treballar per una economia sostenible, innovadora i puntera en investigació i educació, i per això cal anar de la mà del conjunt de centres educatius i de les universitats.

Volem donar servei a les empreses i fomentar la internacionalització de les més petites i amb menys recursos.

Donar amb generositat i això ho fan les dones allà on van i on són. Organitzar i administrar de manera pràctica i efectiva i amb honestedat, qualitats molt intrínseques a la condició femenina.

Volem una representació equitativa i sent com és la Cambra una de les institucions econòmiques més importants del país, volem que es compleixi la Llei d’Igualtat Catalana.

Volem co-liderar, col·laborar amb l’Administració Pública per marcar els plans estratègics de l’economia catalana.

Les dones som responsables, creatives, innovadores i volem treballar pel país però de manera independent dels interessos partidistes i mirant només pel bé comú de la societat, del nostre territori i de les generacions futures.

Tots els programes a les eleccions parlen de renovació però només hi haurà una veritable renovació si arriba al ple de la Cambra nova gent amb noves formes de fer i nous lideratges. Nosaltres representem la transformació certa i el canvi real. Per fi les dones arribaran al ple de la Cambra. Per responsabilitat i compromís, pel teixit empresarial, pel progrés, pel nostre país.

Més informació
L'associació 50 a 50 impulsa una candidatura de dones a la Cambra de Comerç
Urgeix un canvi real
La societat que volem les dones
Avui et destaquem
El més llegit