L'empresa, llei a llei: La protecció de dades

Sovint, associem el compliment normatiu del nostre negoci com a quelcom molest. Moltes vegades, es compleix per evitar patir conseqüències. Si bé, hi ha certes normes que costa tenir presents pel desconeixement de la seva finalitat, les conseqüències del seu incompliment i dels seus beneficis pràctics.

Des del meu punt de vista, una norma essencial en tot negoci que disposi d'un fitxer o programa amb dades de clients o treballadors, és la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, força desconeguda però amb 13 anys d'existència.

La seva finalitat és vetllar per un correcte tractament de les dades. Això es materialitza en l'obligació de l'empresa d'informar el client del tractament de dades que farà, no emprar les dades per altres finalitats i, normalment, demanar també el seu consentiment. A banda, caldrà implantar mesures informàtiques, documentals, físiques i organitzatives que, per la meva experiència, contribueixen a la millora interna d'una empresa.

És important recordar que l'incompliment d'aquesta norma pot suposar sancions de 900 a 600.000 Euros i que l'any vinent serà crucial en matèria de protecció de dades perquè en l'actualitat s'està tramitant un esborrany de Directiva europea, que ja comentarem.

Hi ha altres normes essencials per a tot negoci, com la Llei de marques, la de comerç electrònic i la de propietat intel·lectual, però en parlarem properament.

Avui et destaquem
El més llegit