L'exercici de drets a la protecció de dades

Com comentàvem fa un parell d'articles, la llei de protecció de dades estableix que tots tenim dret a ser informats del tractament que es farà de les nostres dades. En aquest sentit, junt amb el dret d'informació previ, també tenim un dret d'informació posterior, mitjançant el qual podem demanar als responsables del tractament de les nostres dades (empreses que ens presten un servei), una sèrie d'informacions o presentar una sèrie de peticions.

Hi ha persones que coneixeran aquests drets com els drets ARCO o dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquests drets normalment s'exerceixen al domicili del responsable del fitxer o mitjançant les fórmules de contacte que el responsable ens hagi facilitat en la informació prèvia o a la seva pàgina web, per exemple. El més freqüent és que l'entitat responsable ens faciliti un model d'instància que haurem d'omplir.

Així, el dret d'accés consisteix en el dret que tenim a saber quina informació té el responsable del tractament de dades sobre nosaltres, per exemple, una còpia de la nostra fitxa o història; amb algunes excepcions, com les informacions subjectives, que no acostumen a donar-se, o bé quan una llei ho prohibeixi.

El dret de rectificació és el dret a rectificar qualsevol dada que sigui inexacta o incorrecta. Ha de ser una dada lògica pel què no es podrà rectificar tota dada. Per exemple, si vàrem patir un accident de cotxe, ens van atendre a un hospital, ens van fer una prova d'alcoholèmia, va donar positiu i pretenem canviar aquesta dada a l'historial, això, en principi, no es podria rectificar.

El dret de cancel·lació significa el dret a bloquejar les nostres dades de forma que, si exercim aquest dret, ningú tindrà accés a les nostres dades, conservant-se només a disposició de les administracions públiques o jutges, per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes d'aquest tractament.

Mentre que el dret d'oposició significa indicar a l'entitat responsable del tractament que tot i que ha efectuat un tractament de les nostres dades fins al moment, a partir d'ara ja no podrà fer-se.

Per últim, és important que tinguem en compte que davant el dret d'accés l'entitat tindrà 30 dies per dir-nos alguna cosa; mentre que per la resta, ens haurien de dir alguna cosa en 10 dies des de la petició.

Avui et destaquem
El més llegit