La identitat digital, avantatges i riscos

Avui en dia molts de nosaltres no només ens veiem amb els nostres amics o família o ens promovem amb els nostres contactes físicament sinó que també és molt freqüent que tinguem determinat perfil a alguna de les xarxes socials que hi ha al món 2.0 o internet.

El com tinguem aquest perfil, tant si ho fem a títol personal o professional, com a nom de l'empresa; si disposem d'una pàgina web o un blog, configura la nostra identitat digital, és a dir, la nostra personalitat a la xarxa. El fet de tenir un perfil en determinada xarxa, una plana web o un blog, pot donar-nos un avantatge respecte a altres companys, a l'hora de trobar feina o captar clients. Però també pot donar-nos maldecaps si ho fem malament... És necessari buscar la xarxa o mecanisme adequat a nosaltres, atenent a la finalitat que tinguem i el temps que puguem dedicar-li i llavors, emprar-lo de la millor manera possible.

Si bé, un cop ja tinguem aquesta identitat, haurem de vetllar per la nostra reputació a la xarxa, evitant que la nostra imatge en resulti perjudicada, bé per les nostres accions o degut a les accions d'un tercer... Així, pot donar-se el cas que publiquem alguna cosa que no tocava sobre nosaltres i llavors serà responsabilitat nostra corregir-ho. Però també pot donar-se el cas que tercers s'aprofitin de la nostra marca per promocionar la seva; que manifestin mentides o enganys sobre nosaltres o fins i tot que els nostres treballadors o clients parlin malament de nosaltres...

Davant d'aquestes situacions tindrem diferents opcions, com l'exercici d'una acció en defensa del nostre honor; un dret de rectificació (només per persones físiques) i sol·licitar responsabilitats, via accions en matèria de competència deslleial o en defensa de marca, entre d'altres...

Des del meu punt de vista, tenir presència a Internet és molt positiu perquè dones difusió del teu negoci, del què saps, coneixes o pot interessar a la gent. Té una vessant molt informativa... però, evidentment, si actuem al mercat digital, hem de ser conscients que podem trobar-nos amb aquest tipus de riscos.

Avui et destaquem
El més llegit