CA | ES

La llibreria a Catalunya, avui

L'ofici de llibreter té a casa nostra una llarga tradició. Hi ha documentada a la ciutat de Barcelona una Confraria de Llibreters l'any 1553, de la qual avui ens sentim hereus directes. D'aleshores ençà han canviat molt les coses (inicialment la figura del llibreter era compartida amb l'editor i impressor), però la continuïtat ha estat evident. Seguim, doncs, donant servei a la societat, posant en valor, cada vegada més, el nostre paper prescriptor i de comerç cultural de proximitat. El Dia del Llibre, Sant Jordi, s'ha mantingut fort i viu des del 1931, plenament consolidat, i fins i tot amb els anys més durs de la crisi, sempre ha estat un èxit. I això en un país que té un índex lector modest: 66,3% quan la mitjana europea és del 68%.

La realitat actual comença a ser moderadament esperançadora i ens anem recuperant, doncs, d'una davallada de les vendes a l'entorn del 30% durant el període 2010-2014. Sortosament, a partir de l'any 2015 la sagnia s'ha aturat i ara comencem a remuntar tot i tenir unes xifres molt modestes, a l'entorn del 4% anual.

Des de fa pocs mesos disposem d'una eina d'anàlisi important que ens ha de servir per encarar el futur amb coneixement de causa: el Mapa de Llibreries de Catalunya 2016. Un projecte empès pel nostre Gremi i que ha tingut una bona acollida per part de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya, que l'ha portat a bon terme. Són dades, doncs, actualitzades que ens permeten conèixer que hi ha 806 llibreries, unes 260 de les quals formen part del Gremi. D'aquestes, el 61,4% són independents, el 7,3% cadenes, el 8,1% espais específics dins de grans superfícies comercials, l'1,1% comerç a la xarxa, és a dir, no presencial i un 22,1% serien punts de venda on la seva facturació és inferior al 50%. Pel que fa a la distribució territorial, cal dir que hi ha una mitjana de 10,74 llibreries per cada 100.000 habitants, una xifra per sobre de la mitjana europea, que és de 5,5.

El nostre Gremi, a banda de les funcions pròpies de representativitat i defensa del sector, ha estat especialment atent al context actual i, a banda de potenciar algunes eines de gestió com Libridata –on es recullen informàticament els moviments de vendes i estocs de 170 punts de venda-, ha estat el promotor d'algunes iniciatives estratègiques que a continuació comentaré.

Per una banda tenim l'Escola de Llibreria, creada l'any 2012. El Gremi i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona col·laboren en l'elaboració d'una sèrie de propostes formatives i de capacitació adreçades a llibreters en actiu i a totes aquelles persones que volen dedicar-se professionalment al món de la llibreria. Es tracta d'un postgrau, l'únic existent avui a l'Estat.

El curs 2015-16 es va tancar amb una ràtio d'inserció laboral que supera el 40% dels inscrits, i el curs 2016-17 han tornat a ser un èxit de convocatòria, amb més alumnes presentats que places disponibles. La novetat més destacada d'enguany és l'allargament de les hores de pràctiques en llibreries. Dins d'aquest marc està començant a funcionar un fòrum de debat, "Hieronymus", que ens ha de servir per analitzar la situació present i establir estratègies i escenaris de futur al món del llibre.

Una altra iniciativa és "Libelista". Es tracta d'una empresa de serveis a les llibreries, que va néixer amb el nom de "Liberdrac" el 2012 amb la intenció d'oferir la possibilitat de venda de llibres electrònics i digitals. Més endavant (2015), amb un altre nom, va obrir la participació accionarial a inversors privats del mateix sector i va afegir al llibre digital el tradicional en paper, així com d'altres productes. Tot plegat amb la voluntat de crear una marca que, sense marginar la personalitat i la idiosincràsia de cada llibreria, pugui donar, en el marc del comerç electrònic, un servei de qualitat logística (amb lliurament a domicili o recollida a un establiment de la xarxa) als seus clients, compartint recursos, fent promoció comercial de qualitat; tot per ser una alternativa potent als grans operadors existents dins d'aquest àmbit. Avui hi ha 125 llibreries associades, presents en 22 províncies espanyoles i va creixent a poc a poc.

La darrera proposta que val la pena esmentar és la creació d'un segell distintiu que certifica i mostra al públic quins són els establiments amb excel·lència professional: "Llibreria de Referència". Endegat pel Departament de Cultura i el Gremi de Llibreters de Catalunya busca reconèixer l'excel·lència de les llibreries catalanes i alhora les involucra en un procés de millora contínua. Es planteja amb uns criteris d'avaluació rigorosos i per això és l'Associació Espanyola de normalització i Certificació (AENOR) qui s'encarrega de les auditories corresponents. El distintiu Llibreria de referència s'articula mitjançant la norma UNE 175001-1:2013, relativa a la qualitat de servei per al petit comerç, a la qual s'annexa un referencial específic per al món del llibre.
Avui et destaquem
El més llegit