La normativa de propietat intel·lectual i industrial

Si en els anteriors articles parlàvem de normes com la protecció de dades, la llei de marques o comerç electrònic, avui no ens podem oblidar d'unes altres normatives que també són molt importants per a qualsevol negoci, tant des d'un punt de vista de producte o servei, com de cara a la seva comercialització.

Així, a grans trets, si volem protegir una creació o obra intel·lectual, científica o artística, entre d'altres, caldrà que ho fem en virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d'abril). Si, per exemple, es tracta d'una creació relacionada amb la tecnologia, una invenció... caldrà que tinguem en compte la Llei de Patents (Llei 11/1986, de 20 de març) mentre que si el què hem creat és un disseny industrial, haurem de tenir en compte la Llei de protecció jurídica del disseny industrial (Llei 20/2003, de 7 de juliol).

En funció del què vulguem protegir, el millor serà registrar-ho als registres pertinents (Registre de Propietat Intel·lectual, Oficina de Patents...) tenint en compte les normes abans esmentades però, també, altres aspectes si, a més, volem comercialitzar-ho. En aquest sentit, és convenient i necessari, diria jo, signar els corresponents contractes amb les persones o empreses encarregades de la comercialització de la nostra marca o producte, establint el contracte que més convingui (llicència de marca; cessió de drets d'explotació, de distribució, franquícia...) i on s'estableixin totes les condicions i obligacions de cada una de les parts implicades.

Així mateix, si pretenem comercialitzar alguna cosa mitjançant una plataforma online o una web, també caldrà que en aquella hi publiquem les condicions relatives a la propietat intel·lectual de la pròpia plataforma, dels nostres productes i marques, tot amb la finalitat de preveure i evitar, en la mesura del possible, lesions a la nostra propietat intel·lectual i industrial.

Avui et destaquem
El més llegit