La política de la felicitat

Les empreses encara disposen de recorregut per millorar en benestar i satisfacció dels empleats. Així ho diu un estudi (Adecco 2016), on sis de cada deu enquestats diuen que a les seves empreses no apliquen cap política en aquest sentit.

A les organitzacions és habitual que quan es parla de benestar laboral, es pensi en els beneficis socials de les persones que en formen part. Avui dia està ben valorat que hi hagi un bon ambient de treball, flexibilitat horària que permeti la conciliació entre vida personal i professional, i disposar d'un bon salari. Encara que d'aquest últim, sis de cada deu treballadors renunciarien a tenir millor sou a canvi de gaudir d'una major felicitat a la feina.

"6 de cada 10 treballadors renunciarien a tenir millor sou a canvi de gaudir d'una major felicitat a la feina"

En canvi, del que no se'n parla tant és del paper que té el comandament en aquesta felicitat a la feina, en com és capaç de despertar amb cadascuna de les persones que formen part del seu equip una excel·lent relació, que els ajudi a identificar i desenvolupar el seu talent, i millorar en definitiva la seva realització personal. Us convido a fer un petit exercici: Recordeu alguna experiència positiva del passat que us faci sentir realment orgullosos... I ara, penseu en alguna experiència negativa, potser costarà una mica més. Com ha anat...? De les experiències que heu recordat, tenen relació directa o indirecta amb el cap que teníeu llavors? La relació cap/ col·laborador ajuda en gran mesura a tenir una bona satisfacció i felicitat a la feina.

Però en aquest "matrimoni de conveniència" hi ha diferències importants entre el que busca i rep a canvi el col·laborador del seu Cap (Carnegie 2016); anem a veure detalls.

Pel que fa als fonaments, tenir una relació cordial amb el cap és més important que estar centrat només en la feina en si mateix. Els aspectes emocionals de la relació guanyen als factors més racionals, lligats a la tasca. D'altra banda el col·laborador valora del comportament del seu cap que aquest respecti les opinions, que sàpiga donar reconeixement sincer i que sigui capaç d'escoltar de debò. Si compleixen aquests requisits, augmentarà en un 65% el seu grau de satisfacció.

"Tenir una relació cordial amb el cap és més important que estar centrat només en la feina en si mateix" 

Aquestes competències i habilitats que demanen els col·laboradors dels seus caps no s'aprenen fàcilment, si més no són fruit de la pràctica professional i d'aquelles inversions en lideratge que estiguin disposades a fer les seves organitzacions. Però no tan sols serà qüestió de destinar-hi recursos, s'haurà de garantir que aquest programa tingui èxit. Identificant empleats d'alt potencial i ajudar-los a avançar en el seu propi desenvolupament. Serà només qüestió de temps veure com augmenta la satisfacció i també felicitat dels col·laboradors. Tot hi guanyem!

Més informació
El moviment 'slow'
La psicologia dels diners
Millennials i generació Z
Avui et destaquem
El més llegit