Transformació organitzativa: aprenentatge continu i seguretat psicològica

En el vertiginós paisatge laboral actual, el lideratge experimenta una metamorfosi radical. Deixem enrere les idees obsoletes d'autoritat i jerarquia per repensar com liderem, buscant una perspectiva més col·laborativa, enfocada en l'aprenentatge continu i creant entorns de seguretat psicològica. Més que una simple tendència, aquesta cultura representa un enfocament transformador que impulsa la millora contínua, la innovació i la resiliència en un món empresarial en constant evolució. La cultura d'aprenentatge organitzacional és un compromís continu amb el desenvolupament d'habilitats i coneixements.

Per això, necessitem una mentalitat oberta on els desafiaments ja no són viscuts com obstacles sinó com oportunitats per aprendre i evolucionar. Aquesta mentalitat no només nodreix l'adaptabilitat, sinó que també estableix les bases per a la innovació i el creixement sostingut. Alguns dels elements en els quals hem de treballar per crear aquesta cultura d'aprenentatge continu són:

-Compartir coneixements per construir Intel·ligència Col·lectiva

La col·laboració i la comunicació oberta són elements clau. El repte és crear espais per compartir coneixements i experiències entre els membres de l'organització.

-Tolerar l'error. Aprenentatge a través de l'experimentació

Es necessita un canvi de mentalitat, deixar de penalitzar l'error per acceptar-lo com una part inevitable del procés de millora. Es fomenta un ambient on es valora i reconeix la possibilitat de provar formes noves de fer les coses, es comparteixen els resultats i s'aprèn de forma col·lectiva dels errors. Si no cometem errors vol dir que sempre fem el mateix de la mateixa manera. 

"Necessitem una mentalitat oberta on els desafiaments ja no són viscuts com obstacles sinó com oportunitats per aprendre i evolucionar"

-Desenvolupament Continu. Més enllà de la formació tradicional

La formació i el desenvolupament ja no són esdeveniments puntuals, sinó activitats contínues. Les organitzacions han de fomentar una cultura d’aprenentatge,  crear oportunitats regulars perquè els treballadors participin en sessions, formacions i altres iniciatives de desenvolupament. A la narrativa organitzativa s'impulsa, es reconeix i es promociona la curiositat i la recerca.

-Feedback Constructiu. Millorar a través de converses honestes. 

Necessitem la mirada de l'altre. Quan ens reforcen, ens sentim potenciats, guanyem confiança i seguretat. Quan ens corregeixen, aprenem, millorem i ens tornem més competents. No obstant això, la por a ferir els sentiments frena aquestes converses, per això és important aprendre tant a donar com a rebre feedback. I que aquestes converses formin part de la quotidianitat de la vida a l'empresa.

Un ingredient essencial per crear aquesta cultura és la seguretat psicològica, un clima on les persones se sentin lliures d'expressar les seves idees, assumir riscos i admetre errors sense temor a represàlies, judicis negatius o crítiques. La seguretat psicològica és crucial per crear una cultura organitzativa on les persones es desenvolupen per ser la seva millor versió, cosa que contribueix a un major compromís, col·laboració i benestar emocional. 

"Les organitzacions han de fomentar una cultura d’aprenentatge"

Els líders exerceixen un paper cabdal en aquesta transformació cultural, convertint-se en catalitzadors de l'aprenentatge continu en modelar una mentalitat oberta, fomentar la recerca de coneixement i reconèixer la importància de l'error com una oportunitat de creixement. A la vegada, promouen la seguretat psicològica en propiciar un entorn on la confiança i el respecte són valors fonamentals. No obstant això, no són els únics agents de canvi; cadascuna de les persones que formen part de l'organització té la seva part de responsabilitat. És el que anomenem cercle de responsabilitat, concepte que apareix al llibre L'home a la recerca de sentit del psiquiatre Viktor Frankl. 

El concepte cercle de responsabilitat es connecta de manera intrínseca amb la responsabilitat individual de cada empleat en la consecució del propòsit de l'empresa i en l'adhesió als valors que defineixen la seva cultura organitzacional. Aquest concepte suggereix que la responsabilitat no és exclusiva dels líders, sinó que és un compromís compartit que abasta tots els membres de l'organització. Cada empleat es reconeix com un actor essencial i actua en conseqüència en cada interacció i decisió diària.

Com deia el mestre zen Ikkyū amb el seu concepte Ichigo Ichie, cada moment és especial i no tornarà a succeir. L'escriptor Francesc Miralles li ha donat un significat més ampli, aplicant-lo no només a les trobades amb persones sinó a cada experiència i moment de la vida. Per a Miralles, Ichigo Ichie implica assaborir cada instant, ja que "la vida és una successió de moments únics". Viure amb aquesta consciència ens permet apreciar profundament l'ara i no donar les coses per fetes. Cada dia, cada conversa i cada tasca poden ser abordades amb aquesta mentalitat d'ocasió especial que tenim entre mans, assumint la nostra part de responsabilitat en l'esdevenir de les organitzacions i, per tant,  el de la societat que volem crear. 

Més informació
Desafiant l'efecte cobra en la gestió de persones
T’escolto. M’escolto?
Lideratge, tornem als bàsics!
Avui et destaquem
El més llegit