Les empreses necessiten persones trilingües

Les empreses necessiten professionals que coneguin bé el nombre més gran de llengües possible i com a mínim, el català, el castellà i l'anglès. No només per això, però també per això, els idiomes són un tema central del sistema educatiu. Aquestes dues afirmacions es fan en relació amb el pacte PP-Ciutadans que vol eliminar el model d'immersió en català a l'escola.

Una primera reacció és que cal no perdre de vista que el Programa d'Immersió Lingüística vigent a Catalunya es va posar en marxa l'any 1983, amb la Llei 7/1983 de normalització lingüística. Aquesta Llei va ser aprovada al Parlament de Catalunya amb el vot favorable de 133 dels 135 diputats. Actualment, una àmplia majoria del Parlament i de la societat li dóna suport.

Els estudis d'opinió indiquen que al voltant del 80% dels catalans aproven el model d'immersió actual, ja que afavoreix la cohesió social perquè no segrega els alumnes per llengües. El model educatiu català està basat en el plurilingüisme competencial i integrador amb el català com la llengua vehicular. En línies generals, el sistema consisteix que l'escolarització infantil es fa en català, i en el darrer curs del cicle (5 anys) s'inicia una primera aproximació a l'ús oral d'una llengua estrangera. A partir dels 6 anys, en el cicle d'educació Primària es va introduint gradualment el castellà i també l'anglès.

És un sistema que ha donat bons resultats, ja que el coneixement del castellà i l'anglès dels nens catalans és superior al de la mitjana espanyola. Això ho demostren estudis com un recent de la UOC que conclou que el nivell de coneixement de la llengua castellana és superior en els alumnes que fan immersió en català al dels alumnes que estudien només en castellà.

A més, les persones bilingües tenen més facilitat per aprendre una tercera llengua. Com diu Miquel Strubell: "El bilingüisme prepara per a l'aprenentatge d'una tercera llengua, ja que el bilingüe, com que posseeix un doble sistema fonètic, té més flexibilitat per produir sons de noves llengües". Així, l'Index Proficiency English (EF EPI) del 2015 assenyala que Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb millor coneixement de l'anglès, per darrere del País Basc i Navarra, i molt per damunt de la mitjana espanyola. En aquest mateix índex Espanya està al número 23 d'un total de 70 països, per darrere de Portugal, per exemple, que és el país 13.

En resum, cal seguir apostant pel trilingüisme del model català actual d'immersió lingüística. Cal també no crear conflictes on no n'hi ha. Però cal seguir avançant en l'anglès. Entre les mesures que poden ajudar hi hauria la inversió en la millora de l'anglès del professorat i potenciar les versions originals al cinema.

 

Avui et destaquem
El més llegit