És el nostre lideratge innovador?

El món empresarial ha evolucionat significativament en les últimes dècades, i amb això, també ho ha fet la forma com entenem i exercim el lideratge. Si bé abans es pensava que un líder exitós era aquell que tenia un estil autoritari, que imposava les seves decisions sense escoltar els altres, avui en dia, la realitat és molt diferent. La nova era del lideratge exigeix un enfocament centrat en les persones, la innovació i la col·laboració.

El lideratge actual s'enfoca en el factor humà, en comprendre que les organitzacions estan formades per persones amb necessitats, emocions, expectatives i talents. Per tant, un líder innovador és aquell que compren que el seu rol no és simplement el de controlar i dirigir, sinó d'inspirar, motivar i donar suport al seu equip de treball per assolir objectius conjunts i un creixement mutu.

L'organització creix, els equips creixen i els seus líders creixen. Un líder innovador sap que el seu equip és l'actiu més gran i que el seu èxit depèn de la capacitat dels seus col·laboradors (que no subordinats) per desenvolupar el seu potencial i contribuir de forma significativa a l'organització. Els membres del nostre equip no treballen per nosaltres, treballen amb nosaltres. Com molt bé diu el meu bon amic Xavier Marcet, liderar és servir no servir-se.

Però, com podem convertir-nos en líders innovadors? És molt fàcil posar-li un nou adjectiu al lideratge i esperar que els líders modifiquin la seva forma d'actuar per adaptar-se, però no és tan senzill assolir aquest canvi. Veiem almenys tres claus per les quals podríem començar.

En primer lloc, hem de ser conscients que el lideratge és un procés (no un estat) constant d'aprenentatge i creixement personal. Per ser líders innovadors hem d'estar oberts a noves idees, a escoltar les opinions i suggeriments del nostre equip i estar disposats a canviar com fem les coses si això significa millorar els resultats.

En segon lloc, hem de desenvolupar habilitats de comunicació efectiva i empatia per poder connectar amb el nostre equip i entendre les seves necessitats i expectatives. Això implica saber escoltar de veritat, saber donar un feedback apreciatiu (un altre dia ja parlarem en profunditat d'això), i saber treballar realment en equip, generant confiança per resoldre els nostres problemes.

En tercer lloc, hem d'estar disposats a prendre riscos i experimentar noves formes de fer les coses. Un líder innovador no té por a fallar, perquè sap que l'error és un efecte imprescindible per aprendre i millorar. Potser s'aprèn alguna cosa important sense fallar? Hem d'estar disposats a sortir de la nostra zona de confort i provar noves estratègies i enfocaments mirant l'error, no com una cosa a evitar, sinó com alguna cosa del que cal aprendre.

Finalment, hem de ser conscients que el lideratge no només tracta de nosaltres com a individus, sinó també de la forma que treballem amb el nostre equip i com ens relacionem amb la comunitat empresarial en general. Un líder innovador s'enfoca en el benestar del seu equip, en la sostenibilitat de l'organització i en com el seu treball pot impactar positivament en la societat.

Sona bé això de liderar de forma innovadora oi? Però com podem saber si ja ho fem? Per començar podríem donar-nos resposta a cadascuna d'aquestes preguntes autoreflexió:

• Com m'involucro en el meu equip de treball? Els escolto i tinc en compte les seves idees i suggeriments?

• Com estic fomentant la creativitat i la innovació amb el meu equip? M'obro a noves idees i em disposo a experimentar i prendre riscos?

• Està alineat el meu lideratge amb els valors i la visió de la meva organització? Estic treballant per crear un impacte positiu al meu entorn més pròxim i a la societat en general?

• Com estic gestionant els conflictes al meu equip? Estic fomentant una cultura de col·laboració i resolució creativa de problemes comptant amb tothom?

• Com estic desenvolupant i fomentant el creixement professional del meu equip? Estic oferint les eines i els recursos necessaris per al seu desenvolupament?

• Com estic comunicant les meves expectatives i objectius al meu equip? Estic generant claredat i concreció en la meva comunicació?

• Com estic fomentant la diversitat i la inclusió al meu equip? Estic liderant amb inclusivitat i equitat?

• Com estic oferint un feedback o retroalimentació apreciativa al meu equip? Estic reconeixent i valorant el seu treball?

• Com estic gestionant el meu temps i recursos per assolir els objectius de la meva organització? Diria el meu equip que estic sent una persona eficient i efectiva?

• Com estic mantenint un equilibri entre el meu treball i la meva vida personal? Estic cuidant el meu benestar i el del meu equip?

Si després de contestar-nos a aquestes preguntes, ens queda la sensació que sí que fem alguna d'aquestes coses, però no amb la freqüència que ens agradaria, aleshores podem prendre alguna d'aquestes mesures per millorar els nostres resultats:

• Buscar oportunitats per aprendre i créixer. Participar en programes d'entrenament, cursos, seminaris i conferències relacionades amb lideratge i innovació.

• Demanar un feedback sincer al nostre equip de treball i altres col·legues. Escoltar amb una actitud humil els seus suggeriments i tenir en compte els seus comentaris per millorar les nostres habilitats de lideratge. Adopta una mentalitat d'aprenent, encara que ens considerem mestres en la matèria.

• Fomentar una cultura d'innovació i creativitat al nostre equip. Animar a cada persona de l'equip (siguin o no les més pròximes a nosaltres) a compartir les seves idees i experimentar amb noves formes de fer les coses.

• Treballar amb la nostra capacitat de comunicació. Practicar l'escolta activa i autèntica, escoltar per comprendre, no per parlar a continuació i comunicar de manera efectiva, les nostres expectatives i objectius, mostrant interès i afecte per la persona.

• Fomentar la col·laboració i la diversitat al nostre equip. Treballar a crear un ambient inclusiu i equitatiu. Per dur i difícil que ens sembli.

• Gestionar els conflictes de forma efectiva. Buscar solucions conjuntes i fomentar una cultura de respecte i col·laboració.

• Reconèixer i valorar el treball del nostre equip i celebrar els èxits conjunts.

• Gestionar els recursos de forma efectiva. Establir prioritats i treballar a ser eficients i efectius. Deixar de considerar les persones com recursos, són éssers humans amb idees pròpies a qui necessitem involucrar, no fitxes en un tauler esperant a ser mogudes per nosaltres.

• Cuidar el nostre benestar i el del nostre equip. Fomentar un equilibri entre el treball i la vida personal i treballar a mantenir una actitud positiva i resilient. No serà fàcil i no estarà exempt de problemes, però si ens preparem (no només ho intentem), ho superarem amb bona nota i el nostre equip ho acabarà reconeixent en el moment oportú.

En resum, el lideratge innovador és essencial per l'èxit de qualsevol organització en l'actualitat. Si enfoquem en el factor humà, la innovació i la col·laboració podem crear un ambient de treball productiu, motivador i enriquidor pel nostre equip i per nosaltres mateixos. Si estem disposats a aprendre, escoltar i prendre riscos, podem convertir-nos en líders innovadors que marquin la diferència a les nostres organitzacions i en el món empresarial en general. T'imagines que podríem assolir si totes les organitzacions estiguessin liderades d'aquesta forma? Com et veus tu davant d'aquest nou model?

Més informació
Lideratge i governança
Desenvolupant el lideratge
Realitat virtual per fomentar el treball en equip a l’empresa
Avui et destaquem
El més llegit